Verbonden Met Een Gemeenschappelijke Koord Van Scheppers Liefde

connectDe Zohar, hoofdstuk “Shmini”, punt 8: “Al zij die zich bezighouden met de Thora, houden aan de Schepper vast en worden gekroond met de versieringen uit de Thora. Ze worden boven en beneden geliefd, en de Schepper geeft ze Zijn rechterhand, genade. Dit geldt zelfs meer voor hen die zich ’s nachts aan de Thora toewijden, aangezien zij vast hebben gesteld dat ze deelnemen aan de Goddelijkheid en zich met elkaar verenigen. En als de ochtend komt, versiert de Schepper ze met één enkele draad van gratie, zodat zij tussen de hogen en tussen de lagen zouden zijn. Er is geen tijd in de spiritualiteit. Daarom hebben “dag en nacht” betrekking op de innerlijke houding van een persoon ten aanzien van zijn toestand.

Als iemands verlangens nog steeds ongecorrigeerd en egoïstisch zijn, met de intentie “omwille van mezelf” dan voelt hij dat hij zich in de duisternis bevindt, in de staat van de nacht. Hij kan niet schenken en interpreteert dit als de duisternis van de nacht. Echter als hij wel kan schenken, beschouwt hij het onmiddellijk als de nacht aangezien deze toestand hem verlicht.

Deze toestanden zijn niet afhankelijk van hoe goed of slecht men zich voelt, ofwel op de manier waarop we gewend zijn om egoïstisch te zeggen dat de hele wereld “donker” is als wij ons slecht voelen. In de spirituele wereld, wordt het vermogen om te schenken de dag of het Licht genoemd, en het onvermogen is de nacht.

Sommige mensen streven ernaar om de Thora tijdens de nacht te lezen, in de toestand van duisternis. Met andere woorden, ze willen zichzelf corrigeren terwijl ze zich in de duisternis bevinden, aangezien er overdag geen correctie bestaat. Gedurende de dag verricht men alleen een handeling met een verlangen dat ’s nachts gecorrigeerd was.

Er staat geschreven dat de Thora uit 613 “do’s” (correcties) bestaat en 613 “don’t’s” (toestanden van vervuld zijn door het Licht omwille van de schenking). Correcties vinden in het bijzonder plaats ’s nachts, gedurende de verhulling. In de tussentijd geschiedt het ontvangen van het Licht omwille van de schenking overdag, omdat men dan dit vermogen verkrijgt.

De Schepper helpt de zielen die al dit werk proberen te verrichten, om zich te verenigen door ze alle aan elkaar te binden door één gemeenschappelijke koord. Als elke ziel zich met de andere zielen verenigt, verkrijgt het de gemeenschappelijke grote Kli, en is daarom in staat om te stijgen.

De stijging van de ene gradatie naar de andere is alleen afhankelijk van de mate van de verbinding tussen de zielen, welke vergroot wordt door voortdurend zich te verbinden binnen een steeds groter verlangen of Kli. De Schepper verenigt hen die zulke correcties ’s nachts uitvoeren en deze spirituele handelingen overdag voortzetten. Dan, staat Hij ze toe te stijgen, wegens hun eenheid.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed