Openbaring Vindt Plaats Door Een Grote Wolk Twijfel

clip_image001Als we onze verlangens verenigen om te Zohar te openbaren dan draagt ieder persoon zijn tekortkomingen bij, zijn unieke werk van geest en hart en zijn pogingen om zich aan de woorden vast te houden om door middel ervan het doel te bereiken. Ieder persoon heeft zijn eigen ideeën wat spiritualiteit is en hoe de kwaliteiten waarover we lezen, bijvoorbeeld Aaron, de stier, de gemengde menigte, Mozes en anderen zijn verbonden in hemzelf.

Ieder persoon verbeeldt deze artikelen vanaf de wortel van zijn ziel, visualiseert ze in verscheidene vervormde vormen. Het is prima dat deze zijn vervormd omdat “Het voordeel van het Licht wordt geopenbaard vanuit duisternis”. Iedere persoon voegt zijn eigen kleine misinterpretatie toe van het grote gemeenschappelijke verwarde verlangen.

Dit resulteert in een enorme bal van verwarring, zoals een kluwen samengesteld uit iets onduidelijks en onbekends. Het bestaat uit alle teleurstellingen, tekortkomingen en verlangens en ze verenigen zich allemaal samen in deze bal omdat we door onze zoektocht ernaar verlangen ons te verenigen en de Schepper in onszelf te openbaren. Als resultaat daarvan stijgt er een gebed (MAN) welk het totaal is van al onze twijfels, verwarring en impressies die we voelen als we de Zohar bestuderen, terwijl de Zohar één is voor ons allen.

We verlangen ernaar al onze aspiraties samen te voegen, dit betekent dat we ons om de berg Sinai verzamelen (de berg van de haat) we begrijpen echter niet wat er gebeurt. Daarom construeren we een Gouden Kalf en begaan allerlei andere overtredingen terwijl Mozes de berg beklimt.

Maar als dan het Omgevende Licht naar ons komt en ons gemeenschappelijke verlangen (Kli) verlicht, de Kli die bestaat uit al onze verwarring en twijfels. Dan verlicht het de duisternis, de staat van het niet in staat zijn te onderscheiden waar dit beeld zich in onszelf bevindt en hoe we met de anderen zijn verbonden. Het Omgevende Licht komt tot ons door de grote wolk van twijfel die we gezamenlijk creëren; het is door deze wolk dat het Licht ieder persoon beïnvloedt. Door dit filter heen brengt het Licht ieder van ons de verlangens, de tekortkomingen en de kwaliteiten van anderen zowel als de kwaliteiten van het Licht zelf. Dit zorgt voor openbaring.

Het Licht zelf heeft geen vorm. Als je ernaar verlangt je met anderen en de Zohar te verenigen, als je er niets van begrijpt en verward bent maar je ernaar streeft deel te zijn van het grote, gemeenschappelijke verlangen dan brengt het Licht je een indruk van deze vormen. Het onthult de juiste verbinding tussen ons en geeft je de juiste structuur waarin je met iedereen bent verbonden. Dan begin je de kwaliteiten die de Zohar beschrijft te begrijpen.

Deze kwaliteiten bestaan in niemand van ons. Ik heb geen Aaron of Gouden Kalf in mij; deze kwaliteiten komen enkel tot uitdrukking in verbinding met anderen – Afhankelijk of ik “voor” hen of “tegen” hen ben. Ze kunnen niet bestaan in een afzonderlijk persoon. De onzuivere kracht en de heiligheid die worden beschreven betekenen “tegen vereniging” of “voor vereniging”. Daarom brengt het Omgevende Licht, afhankelijk van je inzet, oftewel vereniging of het tegenovergestelde van vereniging. Het gebeurd echter op een duidelijke, bewuste manier. Alles wordt afgewogen in relatie tot deze vereniging omdat het enige dat wij hoeven corrigeren het gebroken vat van de gemeenschappelijke ziel is.

Daarom kan een enkel individu zich niets voorstellen bij hetgeen de Zohar beschrijft. Het gebed stijgt en het Licht daalt neer, alleen door onze gezamenlijke wolk van twijfel en verwarring.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed