Het Kwade Als Het Goede Blijven Zien

By Developing One's Desires, Kabbalah Also Develops One's MindDe Zohar, Ki Tissa” Punt 16: “Al diegene die boos op je zijn zullen beschaamd en onteerd zijn.” De Schepper is bestemd om Israel goed te doen, zoals hij heeft gezegd via de profeten van de waarheid en waarvoor Israel groot lijden heeft doorstaan tijdens de verbanning. Ware het niet voor al het goede dat zij verwachtten te zien, zoals geschreven in de Thora, dan waren zij niet in staat geweest de verbanning te tolereren en vol te houden.

Dit betekent dat een mens een groter verlangen naar correctie ontwikkelt dat “Isra-el” (rechtstreeks naar de Schepper) wordt genoemd. Door te anticiperen op het goede en de overvloed dat later zal zijn. En bovendien groeit zijn verlangen nog sterker als hij een eerste verbinding bereikt met die goedheid.

Een persoon in onze wereld voelt zich er zeker van dat hij een toekomstige beloning zal ontvangen voor zijn lijden. Echter in de spiritualiteit is dit niet het geval. Daar ontvangt een persoon geen psychologische ontspanning door te denken dat het kwade zich in het goede zal veranderen. Iemand die Kabbalah studeert ziet dit anders. Als een persoon het pad van de waarheid bewandelt dan weet hij dat het kwade bestaat om hem te helpen het goede te bereiken. Hij ziet dat het kwade feitelijk in hem bestaat en hij zal dit moeten corrigeren of het eenvoudig doorstaan. Daarna voelt hij in plaats van het kwade het goede.

Een persoon verwacht geen gelukstreffer na een tegenvaller, hij weet dat de tegenvaller die hij ervaart de onthulling is van het kwade in hem, hetgeen dat hij moet onthullen om het te corrigeren. Op die manier bereikt hij de goedheid in hemzelf. Het is niet zo dat het lijden op de ene plek plaatsvindt en de beloning op een andere plek wordt gegeven of dat hij zich inzet op een plek en een beloning ontvangt op een andere. Eerder door het doorvoeren van een correctie transformeert hij de ” kwade neiging” naar de” goede neiging”- en dat is de beloning.

Daarom voelt een persoon vreugde als de “valsen worden onthuld” – omdat dit hem iets om aan te werken geeft en te corrigeren, Het is dankzij dit werk dat hij spiritualiteit bereikt, de Schepper, de eigenschap van het schenken. Alles gebeurt echter in dezelfde plek, het verlangen naar genot.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: