Het Eerste Stadium Van Het Spirituele Pad

mutual.jpgEen persoon moet heel veel moeite doen om aan te tonen dat hij een zondaar is. Hij zal met heel zij hart moeten wensen om te stijgen, uit te reiken naar onzelfzuchtig schenken en liefde, want dan alleen kan hij onthullen dat hij het compleet tegenovergestelde van deze kwaliteit is.

In het eerste stadium van het spirituele pad, de voorbereidende fase, ligt ons werk erin onze ware aard te onthullen. Dit wordt het onthullen van de fouten en de transgressies (Shgagot en Zdonot) genoemd. Vanaf het moment dat een persoon zich aanpast aan de groep en zijn werk op de juiste manier doet, de anderen lief wil hebben en zich met hen wil verenigen in een wederzijdse garantie, zal hij onmiddellijk onthullen dat hij geen spiritualiteit wenst, geen schenking en geen liefhebben van zijn vrienden. In plaats daarvan zal hij iedereen verwaarlozen en haten.

Dat komt omdat een kwaliteit wordt onthuld door de oppositie ervan waar te nemen, wat in feite de onthulling van de waarheid is. Totdat een persoon al zijn fouten en transgressies heeft onthuld zal hij niet de Machsom overgaan.

De Machsom overgaan betekent dat ik het kwade in mij heb onthuld en dat nu het Corrigerende Licht ons kan verenigen en we gelijk aan de Schepper kunnen worden. Dan zal het Hoogste Licht een gemeenschappelijk verlangen in ons brengen in plaats van vele verschillende verlangens en dit gehele systeem zal ons verenigen tot EEN.- Echad. Het Licht is het stadium van onze vereniging. Het geeft ons plezier en een impressie die we Licht noemen, waar Licht een waarneming is in het verlangen van diegene die vereniging en liefde hebben bereikt. Daarom wordt Hij de Schepper genoemd, hetgeen “Kom en Zie” betekent (Bo-Re) Het bereiken van de kwaliteit van het Schenken binnen het verlangen wordt het Licht en de Schepper genoemd.

Daarom moeten we ons verenigen om de spirituele wereld te betreden, maar eerst moeten we de onderlinge haat onthullen. We moeten voelen hoe zeer we een hekel aan elkaar hebben en altijd ons eigen gedrag goed praten ten opzichte van anderen. Als we de haat onthullen dan beseffen we dat we dit niet kunnen uitstaan omdat we juist elkaar willen liefhebben met al onze tekortkomingen. We willen hen liefhebben ondanks dat ze ons haten.

Precies op dat moment dat we onthullen dat we in haat verkeren en niet in staat zijn er iets aan te veranderen. Door de ander te haten, haat ik ook mijzelf. Dit is ons meest innerlijke fundament en we hebben een groot Licht nodig om dit te onthullen. Deze haat wordt de Berg Sinai genoemd (de berg van haat) en precies daar vindt het schenken van de Thora plaats.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed