Enkele Basis Principes

clip_image001De Schepper verblijft in de verbinding van alle zielen waarnaar we refereren als de gemeenschappelijke ziel van Adam HaRishon. Wij, de delen van de gemeenschappelijke ziel, corrigeren en brengen nieuw leven in het gebroken systeem van de zielen als we met de verbinding met anderen beginnen. Door dit te doen creëren we een multi-dimensioneel net waarin ieder deel onderling met de anderen is verbonden, net zoals organen in het menselijk lichaam verbonden zijn door een ontelbaar aantal verbindingen.

Ooit bestond deze verbinding tussen alle zielen met als reden de vreugde van het schenken aan de Schepper. In dat stadium waren alle zielen onderling verbonden zoals “één mens met één hart” voor één enkele Schepper. Dit is de betekenis van het vers: “Hij en zijn Naam zijn Eén”, het verwijst naar het stadium waar Schepper en schepping een enkel geheel waren in de Oneindige Wereld. Deze verbinding werd verbroken omdat iedereen zijn altruïstische intentie verloor. Als resultaat daarvan verdween de Schepper en zo ook de ervaring van het Licht.

Dit stadium waarin de zielen hun onderlinge verbinding kwijtraken wordt “de breuk” of “de verbanning” (van spiritualiteit) genoemd. Dit is ons huidig stadium. Iedere persoon binnen dit systeem is een apart individu en neemt enkel zijn eigen kleine wereld waar. Hij bevat niet de spirituele wereld omdat die alleen bevat kan worden in de onderlinge verbinding. Als er geen verbinding tussen ons is, nemen we alleen de materiële wereld waar.

De Basis Principes die hieruit afgeleidt kunnen worden zijn:

• Als de zielen op een egoïstische manier met elkaar zijn verbonden- voor hun eigen voordeel, dan nemen ze deze wereld waar.

• Als de zielen met elkaar verbonden zijn in het schenken dan zal zich binnen in die verbinding de spirituele wereld onthullen, de komende wereld.

• Naar het leven dat we onthullen binnen de egoïstische verbindingen met elkaar wordt verwezen als ons huidige materiële leven.

• Naar het leven dat we onthullen binnen een zuivere verbinding met elkaar wordt verwezen als de onthulling van de Schepper. We zullen de Hoogste Kracht voelen, de Schepper, op dezelfde manier waarop we de lucht om ons heen voelen. Hij zal ons met alle andere delen van het universum verbinden .

Daarom hangt alles af van de verbinding onderling- Is deze egoïstisch of is deze met de reden te schenken.

Over ongeveer een maand komen we samen in een groot Congres in Israel, dit is de exacte plaats waar de breuk ontstond en de eerste plaats die correctie nodig heeft. Daarom kan dit Congres zo immens krachtig zijn, dat het ieder van ons zal raken en de gehele wereld, omdat we de kwaliteit van het schenken dichterbij de egoïstische verlangens brengen.

Laten we hopen dat we succes zullen hebben met onze verbinding, met behulp van de Zohar die we nu bestuderen. Het is een middel waardoor we het Hoogste Licht dat ons hervormt en verbindt kunnen aantrekken.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed