Doe Wat Je Maar Wilt, Maar Ga Niet Weg!

clip_image001Een vraag die ik ontving: Gedurende een Zohar les heb ik het gevoel dat ik van de ene kant naar de andere wordt geslingerd al op een boot in een storm. Soms voel ik me goed en andere keren ben ik bang. Is dit goed voor mij of juist het tegenovergestelde?

Mijn Antwoord: We moeten begrijpen dat er geen verband is tussen hetgeen we lezen, hetgeen we voelen en hetgeen er zich in ons innerlijk afspeelt. Gedurende de les doet de Zohar zijn werk alsof we op knoppen drukken op een apparaat waar we de werking niet van begrijpen. Het is op dezelfde manier zoals bijvoorbeeld een kind dat een mobiele telefoon uit zijn vaders broekzak haalt, met de knopjes speelt en per ongeluk iemand belt of een bericht stuurt. Als we de Zohar lezen drukken we op knopjes zonder te begrijpen welke krachten we bewegen. Daarom zijn de door ons gevoelde reacties in het geheel niet verbonden met de initiële handelingen.

We denken misschien aan onze vrienden, de hele wereld en de Schepper in liefde en plotseling worden we geplaagd door een tegenovergestelde gedachte en vragen ons af: “Waarom doe ik überhaupt moeite?” Of misschien is het omgekeerd, we geven de Schepper, de groep, onszelf de schuld en plotseling ervaren we iets goeds waarvan we niet vinden dat we dat verdienen.

De Zohar spreekt tegen ons als een ouder tegen zijn kind zou spreken die nog niet begrijpt wat er wordt gezegd. De ouder weet alles over de baby maar de baby weet helemaal niets over de ouder. In spiritualiteit bevinden we ons op het niveau van een kind. Daarom moeten we geen conclusies trekken die gebaseerd zijn op onze zintuiglijke gewaarwordingen omdat deze niet op de juiste manier zijn verbonden.

Misschien denken we wel dat alles een chaos is voelen problemen en verwarring, terwijl in werkelijkheid alles perfect wordt gearrangeerd. We moeten opmerkzaam zijn dat we ongeacht wat er gebeurt we onze studie voortzetten totdat de oplevering komt. We worden geadviseerd om te voorkomen dat we ons zorgen maken over iets dat zou kunnen gebeuren langs onze weg, en er staat geschreven, “Doe wat je wilt maar ga niet weg!”

We hebben een bepaalde mate vasthoudendheid nodig, devotie en geduld op ons spirituele pad. Baal HaSulam schrijft in de “Voorbereiding op de studie van de tien Sefirot” dat “Alleen de helden die echt geduld bezitten het aankunnen om de berg te beklimmen en het paleis van de Koning te betreden.” Dus moeten we de Zohar toestaan ons te beïnvloeden door middel van het Omgevende Licht.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed