De Sleutel Van De Geheime Deur Naar Mezelf

lifeWe kunnen leren begrijpen welk een enorme kracht er in de Zohar ligt verborgen. Het is een instrument of middel voor onze verlossing – het enige instrument dat in staat is om een spirituele en materiële revolutie in de wereld te brengen. Als we hier het belang van zien kunnen we met behulp ervan onszelf en de realiteit veranderen. Dan zijn we in staat ons lot te beïnvloeden, zowel voor ieder individu als voor ons gezamenlijk.

Dit alles ligt in onze handen. Dit boek is een speciale sleutel die aan de mensheid is gegeven om het systeem en de krachten die het besturen te openen. We hoeven slechts te leren hoe we deze sleutel kunnen gebruiken om de geheime deur te openen- de poort naar het spirituele systeem. De sleutel zal de poort voor ons openen!

Ieder woord in het Boek van Zohar wordt begrepen alsof het in ons bestaat. De tekst behandelt onze innerlijke wereld. Als ik een regel lees, “Laten we naar de Farao gaan” dan stel ik me voor dat de Schepper, Mozes en ik samen zijn in mijn innerlijk. Ik wil voelen wat het betekent “om erheen te gaan”- welk verlangen of kwaliteit benader ik hiermee, wordt het “de Farao” genoemd of de “kwaadaardige neiging” De kracht die mij helpt dit te doen wordt de Schepper genoemd.

Ik ben niet in staat om direct naar de farao te gaan omdat ik kan zien hoe groots hij is en hoe zeer hij me bepaald. Het is enkel door me aan de Schepper vast te houden (oftewel aan de rechterlijn, schenken, de Thora, het Hoogste Licht) waardoor ik dichter bij deze linkerlijn kan komen (kwaad, egoïsme) in mijn innerlijk. In plaats van het te vernietigen kan ik me vrijmaken van de macht over mij en er bovenuit stijgen.

Dan verander ik de kwaadaardige kracht in een goede kracht en het goede zal mij bepalen in plaats van het kwade. Dit is alleen mogelijk door de Zohar te bestuderen. Ieder woord in de Zohar portretteert een kwaliteit van mij, een kracht, de onderlinge verbanden en het proces dat ik onderga.
Ik moet me dit allemaal voorstellen als delen van mijn ziel; Ik bestudeer mijn eigen innerlijke, spirituele anatomie. Mijn inzet terwijl ik dit doe zal het Hoogste Hervormende Licht aantrekken en me dichter bij Goedheid brengen.

Nu, laten we met deze bedoelingen in onze geest en hart de Zohar lezen!

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed