Alleen Het Licht Geeft Alle Antwoorden

Don't Look for Love In This WorldEen vraag die ik heb gekregen: Waar moet ik aan denken als ik Het Boek van Zohar lees om er meer gevoel voor te ontwikkelen?

Mijn Antwoord: Ik heb eigenlijk helemaal geen antwoord op je vragen, omdat alle antwoorden door het Licht dat Hervormt verzorgd worden. Mijn taak alleen is om je in de richting van dit Licht te sturen.

Sommige mensen vragen mij over het gevoel, waarbij ze zich afvragen hoe ze meer ervan kunnen krijgen. Anderen vragen over het hoofd en vragen zich af wanneer ze het wel en niet moeten gebruiken. Weer anderen stellen vragen zoals: “Wanneer zal ik alles wat we bestuderen beginnen te zien en te voelen?” – “Waarom voel ik me het ene moment zo en ander moment zus?” Het antwoord is dat ik geen antwoorden heb op deze vragen – en die moet ik ook niet hebben. Een antwoord is een manifestatie van het Licht binnen een persoon in; het is iemands gecorrigeerde toestand die tegenover de vraag staat – iemands vroegere, ongecorrigeerde toestand.

Een persoon moet alleen één zorg hebben, “Ben ik naar de Lichtstraal gericht die het Licht dat Hervormt genoemd wordt, zodat het op me zal neerschijnen?” Men moet niet denken aan het vervullen van zijn gevoel of verstand met andere antwoorden dan die ene vraag over het Licht dat Hervormt. Toevallig is dit de reden waarom Baal HaSulam de “Kabbalisten uit Jeruzalem” uitlachte, die het Boek van Zohar uit hun hoofd kenden, maar zijn essentie verwierpen.

Het enige dat men in zijn geheugen moet grieven zijn de basis concepten van de wetenschap van Kabbalah, omdat zij een persoon in de richting van schenking sturen, waarbij ze hem de juiste spirituele interpetatie van de woorden geven. Ze benadrukken het doel en sturen de persoon in de richting ervan. Als een persoon correct studeert, zal hij alle antwoorden op al zijn vragen ontvangen, zowel in zijn gevoel als zijn verstand. Hij zal vorderen en begrijpen wat er gebeurt. Uiteindelijk zal hij er tevreden door zijn. Hij zal zien hoe hij dag per dag vordert.

We bestuderen nu Het Boek van Zohar intensief. Als een persoon zich op de les probeert voor te bereieden, en om er serieus aan deel te nemen, zal hij binnen een korte periode zeker kwalitatieve veranderingen binnen zich in voelen. Hij zal gevoeliger worden voor zijn verbinding met anderen en hij zal een verandering voelen in zijn houding ten aanzien van de omgeving, de studie, de eigenschap van schenking en de Schepper. Maar hij moet gevoeliger worden om te onderscheiden wat nuttig is en wat niet.

Dit alles vindt plaats als een resultaat van de studie. Bovendien is er naast dit voor ons niets om aan te werken. Dit is waarom ik altijd over de intentie spreek – over wat we precies van de studie willen en wat het ons op moet leveren.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: