Waarom Deze Wereld Verplicht Is Voor Spirituele Vooruitgang

cityHet staat geschreven: “geen brood, geen Thora”. Dit betekent dat onze levens, hier in deze wereld, alles voorbij gaat. Voordat ik ook maar iets anders doe, moet ik eerst mijn bestaan in deze wereld veilig stellen.

Daarom moet een persoon werken en alles doen dat noodzakelijk is in zijn leven, zonder hiervan weg te lopen. De wetenschap van Kabbalah acht deze voorwaarde verplicht voor zijn correctie op een hoger niveau.

Ik moet voor alles zorgen dat noodzakelijk is voor een normaal bestaan. Dit is een zeer belangrijke voorwaarde in de wetenschap van Kabbalah en dat onderscheidt zich van alle andere spirituele methodes, die proberen de verbinding te verbreken van een persoon met dit leven.

De wetenschap van Kabbalah zegt het tegenovergestelde: het is juist door in deze wereld te leven, waar je werkt, studeert en kinderen baart, je de algemene evenwicht met de natuur moet bereiken en onder geen enkel omstandigheid moet je uit deze wereld weg lopen.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed