Kies Voor Vooruitgang

future.jpgWe hebben geen vrijheid in ons stoffelijk leven. Als het echter op onze spirituele ontwikkeling aan komt kunnen we onze omgeving kiezen, het verlangen dat door onze omgeving wordt gecreëerd en onze houding ten opzichte van de gemeenschap.

Zelfs als we nog steeds handelen binnen de grenzen die het systeem ons oplegt kunnen we een bevorderlijk pad kiezen tussen de twee punten op onze spirituele weg- het begin en het eind punt. We kunnen deze punten zelf niet veranderen omdat het eindpunt in de wortel van onze ziel vastligt. Dit is daar waar we eens vandaan afdaalden en waar we naar terugkeren. Het is vanzelfsprekend dat we geen ander pad kunnen kiezen.

We kunnen kiezen hoe we vooruitgaan; het ligt in onze kracht om verschillende paden en mogelijkheden voor ontwikkeling te zoeken. Door dit te doen kunnen we de Geest van de Schepper bereiken en aan hem gelijk worden. We verwerven zo een bepaalde mate van wilsvrijheid gerelateerd aan onze huidige en toekomstige stadia.

In deze tijd bezitten wij al een deel van ons volgens stadium dat AHP van “het Hoogste Niveau” wordt genoemd. De volgende stap voor ieder van ons, “Mezelf + 1”, is reeds aanwezig in de spirituele wereld en het lagere level is al aanwezig in ons. We kunnen dit onthullen en naar het volgende stadia verlangen. Met andere woorden, we zijn er vrij in om de keuze te maken om naar het volgende level te gaan of niet. We hebben de keuze om in “vandaag” te zijn of vooruit te gaan naar “morgen”.

Als we uitsluitend binnen het gebied van vandaag leven, weten we niets over morgen, weten we niets van het volgende moment. Daarom is het onmogelijk om te kiezen, we kunnen alleen de toekomst kiezen.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: