Iemand Die Opstijgt Verbindt Alle Werelden In Hem

bestowalEen vraag die ik ontving: Waarom schreef Rabbi Shimon Het Boek van Zohar allegorisch, het feit verhullend dat het de verbinding tussen het Licht en het verlangen behandelt?

Mijn Antwoord: Heeft hij werkelijk iets verhuld? Denk er eens aan hoe het boek Boom des Levens door de ARI begint: “Weet dat voordat de werelden uitgingen en de schepselen werden gecreëerd, een Hoger Eenvoudig Licht de gehele werkelijkheid vulde”. En toen verscheen er een punt van verlangen dat zich verder ontwikkelde totdat de werelden en alles dat erin bestaat voortkwam uit dit punt.

Er bestaat niets buiten het verlangen Licht te ontvangen, en het Licht zelf. Al het andere is een ontwikkeling van de verbinding tussen deze twee, waar het Licht onveranderlijk verblijft en het verlangen verandert in gelijkenis met het Licht. Deze verbintenis is het specifieke onderwerp dat wordt beschreven in de Kabbalistische wetenschap en in de Zohar in het bijzonder.

Als een persoon zich in een spiritueel stadium bevindt dan ziet hij de samenhangen tussen ons beeld van deze wereld en zijn spirituele stadium. Hij ziet hoe de krachten en kwaliteiten neerdalen van het Hoogste Niveau naar het lagere, welke we allemaal zien. Alle namen van deze Kwaliteiten en de Krachten op alle 125 stadia boven onze wereld blijven hetzelfde, zoals de namen in onze wereld. maar als hij iedere naam leest ziet hij de wortel in plaats van het materiële object.

Als iemand een scherm heeft verkregen en de spirituele wereld binnengaat, de Machsom passeert, dan begint zich de Bron van alle gebeurtenissen in deze wereld te onthullen. Diegene ziet het beeld van deze wereld en hoe dit wordt geprojecteerd in hem vanuit een Hoger Level, zowel als de verdeling in levenloos, vegetatief,dierlijk en menselijk.

Deze visie maakt het iemand automatisch mogelijk de krachten en de kwaliteiten van de Hogere Wereld te benoemen, waarbij hij de namen van materiële objecten uit onze wereld gebruikt, omdat ze de materialisaties van de Hogere Werelden zijn die in onze wereld afdalen.

branches

Iemand die alle verbindingen tussen deze wereld en zijn spirituele stadium vindt stijgt naar een volgend hoger niveau. Intussen blijft deze wereld onveranderd en in dezelfde vorm. Op het nieuwe niveau zoekt iemand verder naar de verbindingen tussen de wortels (kwaliteiten op het spirituele level) en de projectie ervan in deze wereld. De zoektocht komt op de correctie van iemands kwaliteiten neer; in de mate waarin iemand deze corrigeert ziet hij een duidelijker beeld van het Hoogste Niveau. Iemand die alle krachten, kwaliteiten en verbindingen onderscheidt completeert dat spirituele level en stijgt naar het volgende.

Misschien lijkt dit proces eentonig, het is zeer boeiend, zoals een buitengewone ontdekking. Het beeld van deze wereld blijft hetzelfde totdat iemand de complete correctie heeft bereikt (Gmar Tikkun) dan stijgt hij naar een niveau waar zich alles in een geheel verbindt. Alle Krachten, Lichten en Verlangens verbinden zich in een geheel en diegene is in totale vereniging met de Schepper.

Als een persoon de verbinding ziet tussen deze wereld en het laatste, hoogste stadium dan verkrijgt hij de toestand van totale hechting met de Schepper en totale gelijkwaardigheid. Met andere woorden bereikt hij de Oneindige Wereld.

Alle verlangens, – of het nu de meest ongecorrigeerde verlangens van onze wereld zijn of de meest gecorrigeerde, en alle mogelijke beelden zullen samenkomen in een enkele Realiteit die “De Schepper en zijn naam zijn Een” wordt genoemd. Dan zal er slechts een enkel Verlangen zijn, HaVaYah.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed