Een Heldere Definitie Van Het Doel

clip_image001De Schepper schiep het verlangen naar genot en vulde het met Licht. De Schepper en de schepping ware verenigd als één, een verlangen, een Licht en een staat van eenheid. In Kabbalah wordt dit het allereerste stadium genoemd. Stadium 1. In dit stadium zijn alle verlangens, zielen en werelden gevuld met het Oneindige Licht als een enkele en eenvoudige entiteit. Deze staat van zijn werd samengehouden door de kracht van het Licht, de kracht van de Schepper.

Nadat de eerste restrictie (Tzimtzum Aleph) plaatsvond trok het Licht zich terug. Stapsgewijs zwakten de werelden het Licht af door verhulling te creëren totdat de schepping zich in vele aparte stukje uiteen voelde gebarsten, los van elkaar, gescheiden door een explosie. Iedere ziel werd een kleine, aparte splinter van het eerste stadium dat bestond voor de explosie, dit wordt stadium 2 genoemd.

Het verschil tussen het eerste en het tweede stadium is het verdwijnen van het Licht. Een correctie zal plaatsvinden als diegene die zich in het lagere stadium bevinden het verzoeken door MAN op te brengen. Het Licht zal terugkeren op hun verzoek omdat de splinters ernaar verlangen zich te verenigen.

Er is niets anders dan dit simpele principe. Dit is waar ons hele leven om draait en het doel waarom we bestaan. We moeten ons als separate, uiteengebarsten splinters ervaren die los gemaakt zijn van de verenigde berg en die zich weer moeten verenigen. Alleen het Hervormende Licht is in staat ons samen te lijmen tot een geheel. Het brengt ons terug naar de oorspronkelijke welwillende staat waarin we allen verenigd waren en samenwerkten als goed afgestelde versnellingen.

Daarom bestaat ons doel uit 2 delen:

  1. Het verlangen hebben om ons met elkaar te verbinden.
  2. Begrijpen dat we niet in staat zijn dit zelf te doen en MAN op te brengen- de Schepper om hulp vragen.
    Onze verbinding moet onthuld worden omdat we aan de Schepper gelijk willen zijn, om hem te vervullen zoals hij ons vervult. Door dit te doen bereiken we gelijkenis met Hem en bereiken we Zijn status.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: