De Schepping En De Schepper Zonder Elkaar Niet Bestaan

titlesEen vraag die ik heb gekregen: Waar is mijn “ik” in het spirituele systeem van krachten?

Mijn Antwoord: Het “ik” is degene die ze onthult. “Ik” is het scherm waarop zij geopenbaard worden. “Ik” is de gradatie van de gelijkheid en onthulling. In de spirituele wereld, is het onmogelijk om verschil te trekken, omdat je het openbaart door middel van de interactie (Zivug) en vereniging. Het is onmogelijk om het spirituele gevoel te verdelen in de verwerver en het verworvene.

Spiritualiteit is een gevoel van gemeenschappelijkheid, het is het resultaat van je betrokkenheid bij het Hoogste Niveau. Je wordt geen “schepping” genoemd, totdat je de Schepper openbaart. En als je dit gevoel hebt is het onmogelijk om onderscheid te maken tussen Hem en jezelf. De schepping en de Schepper kunnen zonder elkaar niet bestaan, en je openbaart dit in de mate waarin je gelijk wordt aan Hem.

Je vraagt dus “Waar is mijn “ik” hier? “Ik” is de gradatie van je gelijkheid met de Schepper. Zonder dit kun je niet bestaan in de spirituele wereld.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed