De Schepper Vecht Onze Oorlog Voor Ons

blaming.jpgHet Boek van Zohar, Hoofdstuk “Shmini” (“Op De Achtste Dag”), Punt 25: De rechter lijn en de linker lijn zijn genade en oordeel. Degene die de Schepper nastreven gaan naar de rechter lijn en de afgodendienaars naar de linker.

Hij die de Schepper nastreeft, zelfs als hij zonden begaat en zich overgeeft, blijft aan de rechterzijde, zonder zich te verbinden met de linkerzijde of zich er zelfs mee te vermengen. Daarom staat er: “Red met uw rechterhand en antwoord mij. Want als de rechtvaardigen stijgen zullen degene die er aan vastzitten ook stijgen en er door verheven worden”.

Dan zal de linkerzijde gehoorzamen, en iedereen die aan die zijde lopen. Zoals staat geschreven: “Je rechterhand, De Schepper, verplettert de vijand”. We hoeven ons niet te focussen op de linkerzijde want als we daarmee beginnen zullen we onze verlangens analyseren en dan lijkt het er op alsof we onderscheidingen maken en in zekere zin tegen onze kwade neigingen ingaan. Maar in feite vermengen we ons met hen en dat is niet goed.

We proberen ze te negeren alsof ze er gewoon niet zijn. We verlangen er niet naar ons er mee bezig te houden maar alleen de rechterzijde na te streven. Als we naar het spirituele doel streven, hechting met de Schepper, het Hoogste Stadium, Schenking, dan zal het Licht ervan ons corrigeren samen met onze egoïstische kwaliteiten, de linker zijde.

Op eigen houtje zullen we nooit in staat zijn deze kwaliteiten te weerstaan, dus het beste is er vandaan te blijven. De linkerzijde ontwaakt alleen in ons om ons aan de rechterzijde te laten vastklampen. Dit is ons pad. Maar als we ons naar de linkerzijde keren denken we dat we helden zijn, in staat om te werken met deze kwaliteiten en ze te overwinnen. Dat zal nooit gebeuren! Alleen de Schepper kan deze voor ons verslaan. Deze oorlog wordt gevoerd door de Schepper en niet door ons.

We hebben er de kracht niet voor. Degene die de Schepper nastreeft is klein, zwak en niet in staat deze egoïstische kwaliteiten op eigen kracht te weerstaan. Dit is zo gearrangeerd door de Schepper en we hoeven alleen maar te verlangen dat het gebeurd. We moeten het juiste verzoek bereiken.

Daarom wordt ons werk “Het werk van de Schepper” wordt genoemd. Omdat de Hoogste Kracht, het Hoogste Stadium alle handelingen uitvoert terwijl wij slechts ons verlangen hoeven uit te drukken om dit te laten gebeuren. Ons gehele werk komt neer op het willen dat het gebeurt. Dit noemt men: “Ik ontwaak de dageraad”, “als het paard (wij) gedienstig uit zich zelf beweegt omdat het de wensen van zijn ruiter (de Schepper) vooraf kan raden”.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed