De Hele Geschiedenis Zit Binnen Mij In

where.jpgEen vraag die ik gekregen heb: Is de hele menselijke geschiedenis alleen maar iets wat binnen in me verschijnt?

Mijn Antwoord: Ik neem de realiteit alleen hier en nu waar. Ik verbeeld het me dat er een geschiedenis “gedurende de tijd” plaats vind, dat er iets is “geweest” en “zal zijn” – echter is dit alles niets meer dan mijn verbeelding. Is dit écht in het verleden gebeurd? Het heeft alleen in mijn bewustzijn plaats gevonden; ik heb het als gebeurd waargenomen. Echter bestaat er niets buiten me om; alles bestaat alleen binnen in mijn wens om te genieten.

Geschiedenis is een proces waarvan ik het me inbeeld dat het over tijd plaats vindt. Maar er is geen tijd! Er is geen beweging, er is geen ruimte – ik verbeeld me dit alleen. Er is alleen een “plek” genoemd “wens om te genieten” en om dit verlangen heen zijn er opnames van informatie genoemd Reshimot
die elkaar opvolgen, net als een filmrol die onthuld wordt en me het gevoel geeft dat ik binnen deze film in besta.

Binnen in mijn verlangen, wordt de hele werkelijkheid verdeeld in “ik” en “de rest van de natuur”,  waar onder de levenloze objecten, planten, dieren en mensen. Deze verdeling in twee ver van elkaar verwijderde en tegenovergestelde delen werd met opzet in me geschapen, zodat ik mijn ego zou corrigeren door deze twee delen van mijn verlangen met elkaar te verenigen.

Een deel van mijn verlangen haat het andere deel, omdat dit deel als extern op me overkomt, net zoals mensen om me heen, en het andere deel lijkt innerlijk, ofwel ik. Dit is waarom ik anderen afwijs en dingen doe die mij lijken te baten.

Als het resultaat van mijn studie, moet ik begrijpen dat de dingen die voor me extern lijken, alleen zo eruit zien zodat ik deze verdeling zou overwinnen en mijn verlangen zou corrigeren. Ik moet mijn verlangen veranderen naar een verlangen om te schenken door het verschil niet meer te zien tussen mijn twee verlangens – het uiterlijke en het innerlijk. Hierin zit mijn redding, die me in staat stelt om uit mijn huidige egoïstische toestand te komen en schenking te verwerven, en daarbij een nieuwe werkelijkheid in te gaan. Door de intentie om te schenken te verkrijgen, zal ik de spirituele wereld voelen.

Dit betekent niet dat ik hier en nu door voorbereiding ga en later “overgeplaatst” zal worden naar een andere plek. Het betekent eerder dat in de mate waarin ik liefde voor je onthul, in plaats van de haat, ik de spirituele wereld, ofwel de toekomstige wereld zal beginnen te voelen. Het bestaat uit de verlangens die ik aan mezelf hecht. Ik moet dus niet op zoek gaan naar verre werelden, omdat alles hier is. Alles is gelegen in de verbinding tussen mij en degenen die ver en haatdragend op me overkomen.

Later zal ik er achter komen dat ik mezelf gehaat heb en alleen mezelf schade heb toegebracht. Des te meer schade ik aan anderen heb toegebracht, des te meer ik mezelf later zal moeten corrigeren.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed