De Grote Illusie Ontsluieren

How Old Is the WorldHet lijkt niet logisch, maar als we naar de volgende gradatie willen stijgen en meer Licht willen ontvangen, moeten we “het huis uit” gaan. Dit wil zeggen uit de toestand waarin we vervulling hadden – het Licht van Hochma, en stijgen naar de gradatie waar er alleen het Licht van Hassadim bestaat. Op deze manier garanderen we dat we niet van onze spirituele gradatie zullen vervallen en niets ons zal kunnen schaden. Het enige dat ons kan schaden tenslotte zijn wijzelf! Een mens is een kleine wereld. Alles wat we om ons heen zien bestaat binnen ons in, binnen in ons gevoel. Deze hele wereld die extern lijkt, bestaat eigenlijk binnen onszelf in. We verbeelden het ons alleen maar dat het buiten ons bestaat.

Als we spirituele gevoelens beginnen te verkrijgen, zullen we voelen dat al deze eigenschappen en verschijnselen binnen ons in plaats vinden. Op dit moment echter, lijkt het dat alles aan de buitenkant bestaan, waaronder het levenloze en vegetatieve niveau van de natuur, de dieren, de mensen, alle sterren, het hele universum. Hoe kan bovendien dit allemaal binnen een persoon passen? Echter zullen we later dit alles binnen ons in voelen.

Het is een grote ontgoocheling om te denken dat de wereld extern is. Reguliere wetenschap komt ook inmiddels tot deze conclusie, ook al schreef De Zohar hier meer dan duizend jaar geleden over. Al de karakters en objecten, beschreven in De Zohar bestaan alleen binnen onze waarneming, waar onder de Schepper en het geschapen wezen, Leah, Rachel, Yaakov, Israel, engelen, kwade geesten, verschillende krachten, wijzelf en alle werelden. Dit alles zit binnen ons in. Daarom moeten we als we De Zohar lezen proberen te voelen hoe het binnen ons plaats vindt.

Er bestaat niets buiten ons om. Er zijn geen vrienden waarmee we studeren, er is geen beeldscherm waarop we de les kijken. Dit alles bestaat in onze waarneming.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed