De Fysieke Handelingen Kunnen Niets In De Wereld Corrigeren

realityHet is niet logisch om wat dan ook in onze wereld te proberen te corrigeren, aangezien dit de wereld van gevolgen is, die van de spirituele wortels naar beneden zijn gedaald. Echter als we op een of andere manier de hogere wortels beïnvloeden, zullen we ook in staat zijn om de materiële wereld te veranderen. De wortelen kunnen niet beïnvloed worden door zelfstandige individuen. Het is slechts door ons te verenigen, dat we een verbinding kunnen bewerkstelligen met de wortels, aangezien we op die plek niet als individuen bestaan. In de wortels zijn we allen in één systeem verenigd worden.

Om deze reden moeten we ons verenigen, als we onze werkelijkheid wensen te veranderen. Als we dit verlangen hebben, zal het het Licht naar ons toe trekken, dat alles in deze wereld zal corrigeren.

We zullen dan echt de “wereld corrigeren”. Maar als we de uiterlijkheid proberen te corrigeren – de externe handelingen, gedrag of religieuze geboden – is dit nutteloos, aangezien hier niets gecorrigeerd kan worden. Deze zijn alle slechts een afdruk in de levenloze materie van wat er Boven gebeurt.

Dit is hetzelfde als een beeld dat op de muur door middel van het licht geprojecteerd is, proberen te slaan. Of het zoenen en om vergiffenis vragen. Dit is waar onze handelingen op lijken, maar we blijven denken dat we iets kunnen veranderen op deze manier.

Alleen de innerlijke correcties van de persoon kunnen de materiële wereld beïnvloeden. Dit is waarom we Kabbalah verspreiden, in plaats van mensen aan te sporen om zich bezig te houden met de ecologie, de crisis of de financiën.

Desniettemin, is de persoon altijd meer bereid om de materiële dingen te “corrrigeren”, met name als hij weet dat zijn inspanningen door anderen opgemerkt zullen worden en dat ze gewaardeerd zullen worden, of als hij zelf trots kan zijn op zijn handelingen, en de maatschappij hem zal steunen. In dit geval is de persoon bereid om alles te doen, en dit drijft hem om zulke handelingen te verrichten.

Innerlijk spiritueel werk is juist om deze reden moeilijk: het wordt niet gewaardeerd door de mensen om ons heen of zelfs niet door ons eigen egoïsme. Echter vindt het echte werk alleen binnen de persoon in plaats, en is niet afhankelijk van zijn lichaam of de fysieke handelingen die hij verricht.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed