Zet Je Realiteit Om Naar Malchut Van De Wereld Van Oneindigheid

trueAls we De Zohar lezen, komen we namen tegen zoals Jakob, Esau, Abraham en Noah. Maar als we ze interpreteren ze door onze oude noties over de Thora, en ze als een historisch verhaal zien, zullen we volledig in de war raken en volledig verkeerd begrijpen waar De Zohar over spreekt. We moeten naar een leeg vacuum in de ruimte gaan, waar er geen aarde is, en waar er nooit iets plaats heeft gevonden; alles leek alleen maar echt. Tijd, beweging en ruimte zijn een illusie die alleen in onze verbeelding bestaat. We denken dat iets duizenden jaar geleden bestond, en dat we nu archeologische opgravingen er van verrichten; we vinden zelfs botten als bewijs voor zijn bestaan. Toch bestaat dit alles alleen in onze waarneming, die we werkelijkheid noemen. Echter willen we nu naar het echte begrip stijgen – om het verlangen te zien dat de Reshimot (informationele genen) bevat. Dit is wat we willen onderzoeken, in plaats van de archeologische opgravingen.

Ik wil deze hele wereld binnen in mijn verlangen zien, aangezien dit de enige plek is waar het écht bestaat. Ik moet overgaan op het waarnemen van de echte werkelijkheid binnen in mijn verbeelde realiteit. Ik wil de mensen om me heen zien als verschillende vormen of beelden binnen in mijn verlangen, in plaats van de fysieke lichamen die voor me lijken te staan. Ik wil zien hoe de hele werkelijkheid – zelf de Schepper – binnen in mijn verlangen zit. Dan zal mijn werkelijkheid Malchut van de Wereld van Oneindigheid genoemd worden.

Ik moet alles in één geheel verenigen, aangezien alles binnen in mijn verlangen zit. De reden waarom ik verschillende beelden, handelingen en beweging in tijd en ruimte (zowel in spirituele als materiële zin) zie, komt omdat het Licht, de Schepper binnen in mijn verlangen functioneert. Op deze manier, geleidelijk, stap voor stap, leidt Hij mij naar het ware begrip van Zijn handelingen.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed