We Kunnen De Wereld Niet Veranderen Zolang We Onszelf Niet Veranderen

Laitman_2009-08_2939Er is een fase in de openbaring van de Hoogste Macht als iemand twee tegenstrijdigheden aantreft en een speciaal oordeel moet maken. Enerzijds bestaat hij in de wereld met dien verstande dat hij de wereld is. Aan de andere kant is hij niet in staat deze wereld met betrekking tot zichzelf te zien als een integraal onderdeel, en te verbinden met zichzelf.

Het is de Hoogste Macht, de Schepper die hem er van weerhoudt het te doen. Totdat iemand hem bereikt (de volledige Kwaliteit van het geven) kan hij alle verschillende onderdelen van de wereld niet in zich verbinden.

Een extra macht is aan het licht gekomen, een die over zijn aard regeert. Op dit punt wil hij zich verbinden en de wereld ten goede veranderen maar is niet hiertoe in staat omdat hij zichzelf niet kan veranderen.

Om te veranderen moet iemand stijgen naar een hoger niveau. Door deze externe onderdelen te verbinden die hij nu als onderdelen van zichzelf ziet, kan hij niet langer egoïstisch blijven handelen. Het is niet hetzelfde als uit te vinden dat uw aartsvijand eigenlijk een nauw familielid is. Alles wat dan over blijft is spijt voor de slechte relatie die u eerder had voor deze ontdekking.

Dit type correctie is echter niet voldoende, omdat de haat in hem verdwijnt en wordt vervangen door liefde.
In werkelijkheid is dit niet zo. In plaats daarvan blijft de haat en de liefde wordt hierop gebaseerd. Een persoon komt tot dit niveau met al zijn voorgaande egoïsme, dat niet verdwijnt en gaat er niets mee doen.

Soms belanden we in een situatie dat een persoon een goede houding moet hebben ten opzichte van een ander persoon maar de kracht er niet voor heeft dit te doen. Hoe graag hij het ook wil hij blijft haat en afkeer voelen naar die andere persoon.

Dus wat kan iemand doen? De enige optie is een extra inspanning te maken en een nieuwe relatie te bouwen boven de bestaande afkeer en haat. Deze houding wordt de nieuwe intentie genoemd voor de kwaliteit van het geven boven de voorgaande egoïstische verlangens.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed