Wat Is Hel?

Kabbalah Leaves No Room for Simple FaithDe Zohar, Hoofdstuk Vaishlach, Punt 16: “Hij die zichzelf als een waardeloze slaaf beschouwt is, beter dan hij die ijdel is en daarom zichzelf brood ontneemt.” Dit spreekt over de kwade neiging, aangezien het voortdurend de mensen beschuldigt, de trots in de hart en verlangen van de mens aanzwelt. En de mens volgt het met opgeheven hoofd, totdat de kwade neiging op hem neer daalt en hem naar de hel neemt. Dit beschrijft de toestand die we moeten ervaren. Kabbalisten kennen het omdat ze er reeds door zijn gegaan.

Het is voor een persoon onmogelijk om iets door middel van iets anders te openbaren, dan door zijn eigen ervaring. Betekent het dan dat een ieder hel moet ervaren? Ja, dit betekent het! Maar wat is hel?

Hel is als ik het kwaad binnen mezelf in openbaar, dat mij bestuurt en me bij de Schepper weghoudt. Het is een verschrikkelijk gevoel, net als omhuld worden door vlammen der schaamte. Ik zie hoeveel ik mis, toch kan ik er niets aan doen.

Deze toestand moet door iedereen ervaren worden, aangezien er geschreven staat “De mens zal geen gebod uitvoeren, zonder het eerst te overtreden” en “Er bestaat geen rechtvaardige persoon in de wereld, die niet eerst gezondigd heeft”.

De vers “Ik heb de kwade neiging geschapen en de Thora voor zijn correctie” betekent dat ik eerst altijd mijn kwade neiging eerst moet openbaren. Ik moet het binnengaan, mezelf erin onderdompelen om er achter te komen dat het kwaad is.

Eerst zien we niet dat het kwaad is. Als dit wel het geval was geweest, hoe zouden we onszelf erin onderdompelen? In het begin trekt het ons aan met een glimmende en glitterende verschijning. Het lijkt goed en prachtig, en dit is hoe het kwaad ons bedondert.

Een persoon die op het spirituele pad vordert “graaft” binnen in zijn ziel, waarbij de vorm van schenking aan de Schepper daar probeert te ontdekken. Hij moet door een toestand van verwarring gaan, en door deze verwarring moet hij neerdalen naar de toestand van “hel”. Deze toestand bestaat op iedere gradatie, en alleen door het te ervaren, kan de persoon het kwaad binnen hem in analyseren.

Alles wat de Kabbalisten schrijven komt uit hun eigen verworvenheid, volgens de regel: “Een rechter heeft alleen dat wat zijn ogen kunnen zien”. De schrijvers van De Zohar hebben persoonlijk alles ervaren, dat hier boven beschreven staat.

Laten we hopen dat wij ook zulke toestanden zullen bereiken, en langs het hele spirituele pad zullen gaan, dat alles omvat.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: