De Zohar: Een Spirituele Drug

escalator.jpgEen vraag die ik gekregen heb: Wat moet ik doen om me op de volgende les over Het Boek van Zohar voor te bereiden, om er voor te zorgen dat ik niets vergeet?

Mijn Antwoord: Blijf verbonden met wat we in de lessen bespreken. Denk er de hele tijd aan.

De Zohar is het raam naar de spirituele wereld; het is een wereld die op je wacht en je uitnodigt om het te ontdekken. Als je van het pad er naar toe afwijkt, zal je het pad helemaal opnieuw moeten ontdekken en zul je je tijd en energie verspillen.

Dit is waarom je de indrukken van de les moet proberen te bewaren. Bovendien trekt het Boek van Zohar iedereen die het bestudeert erin.

Degenen die bij ons centrum aan De Zohar werken, weten dat het je naar binnen trekt en niet meer loslaat. Het werkt als een drug: Je voelt je slecht, als je er te ver van af raakt. Dat is hoe het werkt.

Door simpelweg Het Boek van Zohar te lezen en zelf te zoeken wat erin staat geschreven, door je proberen te vereenzelvigen met zijn sprituele beelden en het construeren van de Hoogste Wereld uit deze beelden, begin je een genot te voelen, dat in een diep gewortelde behoefte ontwikkelt. Het betrekt je. Het lezen van Het Boek van Zohar schept een bepaald palet aan indrukken, een wolk van gevoelens die eerst niet als duidelijke beelden eruit zien, maar gevoeld worden als inspiratie en indrukken in plaats van kennis. Later, echter, begin je de positie van de rechter- en de linkerlijn te voelen en te begrijpen, samen hoe ze de middellijn maken. En je begint te voelen of je je hier slecht of goed door voelt.

Geleidelijk begint dit gevoel verstrengeld te raken met de teksten die je leest; het begint je intellect aan te spreken en het beeld van de wereld die je construeert. Hetzelfde gebeurt eigenlijk in onze wereld: zelfs als ik over iets totaal abstracts spreek, check ik het tegen mijn verlangens, aangezien ik niets anders heb dan mijn verlangens. Alles gebeurt binnen in onze verlangens.

Daarom moeten de indrukken die we van het lezen van Het Boek van Zohar krijgen, gevoeld worden. Ik moet het eisen dat de stroom die eruit komt, direct naar mijn gevoelens gaat. Dan zal mijn intellect vanzelf volgen. Als al mijn gevoelens die ik uit De Zohar ontvang in orde komen, en ik de verbanden tussen ze begin te zien, zal ik de co-relaties tussen ze beginnen te begrijpen en te analyseren. We zullen allen dit in de nabije toekomst moeten verwerven.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed