De Wereld Waarnemen Door Middel Van De Eigenschap Van Schenking

Laitman_2009-11_8708Al onze waarneming is gebaseerd op de gevoelens van deze wereld. Alle voortbrengselen van onze inbeelding zijn afgeleide van onze gevoelens, en we zullen nooit in staat zijn om ons iets voor te stellen dat geen verband houdt met onze vorige ervaringen.

Zelfs als ik een dier van een andere planeet me probeer voor te stellen, zal dit beeld alsnog gebaseerd zijn op iets waarmee ik bekend ben. Het is onmogelijk om me iets voor te stellen dat geen analoog in mijn gevoelens heeft. Mijn handelingen komen altijd voor uit mijn gevoelens, en ik ben er door beperkt.

Ik ben een gevangene van mijn  gevoelens, maar tegenwoordig komen zelfs de wetenschappers er achter dat praktisch gezien iedereen hun waarneming van de wereld dient te veranderen.

Ik neem op dit moment de wereld waar binnen in de eigenschap van ontvangst, maar ik moet de eigenschap van scheking verkrijgen en de wereld vanuit dat standpunt waarnemen – niet in mijn verbeelding, maar daadwerkelijke waarneming. Deze nieuwe waarneming zal de spirituele wereld zijn.

Mijn houding moet pragmatisch en praktisch zijn, aangezien Kabbalah een praktische leer is, die op geen manier verband houdt met abstracte filosofische concepten.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: