Als Aardse Ontwikkeling Eindigt, En De Spirituele Ontwikkeling Begint

princeIn feite vindt alle ontwikkeling plaats door middel van het Licht, dat voor ons verborgen is. En ook al wordt alles door het Licht en het Licht alleen gedaan, als dit binnen onze egoïstische ontwikkeling plaats vindt, weten we niets over het Licht af en zijn we er niet mee verbonden.

Als een persoon zich dus ontwikkelt, komt hij verder af te staan van de Schepper, omdat hij het in de gaten krijgt dat hij zonder Hem kan. Waar is de Schepper in onze wereld eigenlijk en hoe is Hij aanwezig in alles wat ik doe? Dit is waarom het tijdperk van Verlichting plaats vond, toen mensen religie achter zich lieten.

Maar nu, na al onze ontwikkeling, onthullen we dat we leegte bereikt hebben. Na deze wereld te hebben bestudeerd en te hebben begrepen, zien we in hoe vies en vreselijk het is. Maar het belangrijkste wat we b egrepen hebben, is dat des te meer we ons ontwikkelen en des te meer inspanningen we leveren (en ook al worden we slimmer en kundiger op een manier) dat de dingen toch berg afwaarts gaan en de wereld slechter wordt. Dus door de wereld te ontwikkelen, hebben we het alleen maar verslechterd en niet verbeterd.

Dit is waarom mensen het punt van wanhoop bereiken. Maar dit is niet genoeg, en de Hoogste Kracht zal de mensheid niet toestaan om er voor weg te vluchten door drugs. Samen met alles wat er gebeurt, komt het punt in het hart in mensen naar boven, en het trekt ze in de richting van verdere ontwikkeling. Dit is waar we het volgende probleem tegenkomen: aan de ene kant is het punt egoïstisch, omdat het de keerzijde van de heiligdom. Maar ook al is dit egoïstische punt het resultaat van de breuk, kan het omgezet worden in een altruïstisch punt. We kunnen het omzetten in een “druppel sperma”, dat een spirituele embryo zal worden.

Wat de rest van het ego betref – deze hele wereld – kan ik het niet spiritueel maken, aangezien alles levenloze materie is. Dus om spiritueel te ontwikkelen, kom ik naar de groep en de Kabbalistische boeken, maar ik blijf steeds op dezelfde plek, als een ezel tot ik het eindelijk “snap”. Ik heb de Hoogste Kracht nodig, het Licht dat terugkeert naar de Bron, en dan begin ik het te eisen, en ik smeek de Schepper om Zich aan me te openbaren en me te corrigeren.

Om deze reden is onze aardse ontwikkeling voorbij. Alle culturele en wetenschappelijke ontwikkeling heeft een eind bereikt. Mensen voelen nu dat het onmogelijk is om iets nieuws te doen op deze gebieden – ze hebben zichzelf uitgeput.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: