230 Jaar Later…

mutualEen vraag die ik heb gekregen: Kabbalah zegt dat er 230 jaar over zijn tot het einde van de wereld. Zullen er nog steeds baby’s geboren worden over 231 jaar – in de nieuwe wereld?

Mijn Antwoord: We denken aan tijd in de termen van waarneming van de werkelijkheid en daarom kunnen we het niet bevatten hoe de persoon de werkelijkheid verandert door zijn of haar eigenschappen te veranderen. Werkelijkheid is wat we binnen in voelen. Door mijn innerlijke attributen te veranderen, ontdek ik een ander beeld van de wereld.

Neem bijvoorbeeld een computer beeldscherm. Als je een knop indrukt, verander je het beeld dat op het scherm verschijnt. Dit is hoe je nu verschillende beelde beleeft, waarbij je van de ene naar de andere film springt.

De 230 jaren waar je over spreekt, en de baby’s die wel of niet geboren worden, zijn niet de echte issue hier. Dit is omdat als je naar de spirituele dimensie stijgt, je onmiddellijk zult zien dat alles wat je vroeger waarnam, alle lichamen, mensen, mannen, vrouwen en kinderen, en deze hele wereld, waaronder jijzelf die drinkt en eet, simpelweg niet bestaan.

Je zult plotseling beseffen dat wat je vroeger zag slechts een beeld op het scherm was, terwijl in de werkelijkheid dit beeld getekend werd door twee echte krachten die zich er achter bevinden – de wens om te ontvangen en de wens om te schenken. De “realiteit” die je nu voelt, bestaat simpelweg niet. Het bestaat alleen op jouw beeldscherm.

Wat betekent het om te baren, om een huis te bouwen en om in deze wereld te leven? Het is een bepaalde combinatie van deze twee krachten, die zulk beeld in je scheppen. En dat is alles! Je hoeft dus niet 230 jaar te wachten om de reeks beelden te ervaren die elkaar op zullen volgen.

Wat betekent het om in deze wereld te leven? Leeft mijn lichaam? Ik besta in een bepaalde vorm van de wens om te ontvangen, totdat ik mijn correcties heb volbracht, waarbij ik de wens om te schenken zal verwerven.

Ik moet vanuit het laagste punt stijgen, genoemd deze wereld, totdat ik het hoogste punt bereik, de samensmelting met de Schepper. Dan op het laatste stadium van het correctieproces, zal de Lev HaEven (het hart van steen) tevens gecorrigeerd worden.

Wat gebeurt daarna? Het beeld verandert, waarbij het alles verandert: alle attributen, bewustzijn en begrip. Zelfs als je een klein beetje spiritueel stijgt, zul je reeds beginnen te voelen dat deze wereld alles wat je binnen in voelt is. De waarneming zal verschuiven en iets meer innerlijk, zal verschijnen om zijn plek in te nemen.

Alles vindt plaats binnen in je verlangens. Dit is waarom er geschreven staat “Ik zag een omgekeerde wereld”. En dit is waarom er over 230 niemand over zal zijn, die de wereld op dezelfde manier zal waarnemen zoals je nu doet.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: