Daily Archives: december 10, 2009

5 Minuten Licht Uit De Dagelijkse Kabbalah Les: Twee Niveaus In Onze Relaties

Een Praktische Methode Om Het Verborgen Deel Van De Wereld Te Openbaren

hiddenpartWe zijn dankzij de wetenschappelijke kennis over de wereld en zijn natuur in staat om in de wereld te bestaan. We voelen onze wereld binnen in de eigenschap van ontvangst. In de mate waarin het zich in ons ontwikkelt, voelen we en bestuderen we de wereld meer, waarbij we het steeds meer binnen in deze toenemende eigenschap in ons openbaren. Er zijn dingen die tijdelijk voor mij en iedereen anders verborgen zijn. Dit is waar de mensen nog niet van bewust zijn, maar uiteindelijk zullen ontdekken. Er zijn ook andere zaken die verborgen zijn, maar voor anderen wel openbaar zijn, zoals voor experts, artsen en wetenschappers, waar we op kunnen vertrouwen.

Bovendien zijn er ook dingen die absoluut verborgen en onbekend zijn. Deze wereld kan niet door mensen gekend worden, tenzij een andere manier verkrijgen om het te voelen en deze wereld te verwerven – binnen in de eigenschap van de schenking. Dan zullen we een wereld voelen die helemaal verborgen is voor onze eigenschappen van ontvangst.

Er zijn theorieën over de verborgen wereld (God) en de verplichtingen die het ons oplegt. Ze worden geloven en religies genoemd. Er zijn er veel van, en ze spreken elkaar vaak tegen, wegens het feit dat ze zich over het verborgen deel van de wereld uitlaten. Hun aanhangers spreken niet over de mogelijkheid om Hem (God) te openbaren, maar over de mogelijkheid en voordeel om Hem te gebruiken tijdens dit leven of in het “hiernamaals”. Echter spreken ze alle over dingen die ze niet kunnen verwerven.

Ook al zijn ze slim en praktisch, bestuderen ze nog steeds niet hoe de verborgen werkelijkheid binnen te gaan. Als ze erin zouden bestaan, zouden ze er naar streven om het aan iedereen te openbaren, aangezien dit het doel van de schepping is. In plaats hiervan proberen ze ons van dat te overtuigen, waar anderen hen van hebben overtuigt in eht verleden. Ze zijn goede sprekers en ze weten veel, ze kunnen hun weg vinden in veel boeken, maar ze geven geen specifiek, praktisch advies over hoe men de onthulling van de verborgen wereld bereikt. Deze houding ten aanzien van de verborgen wereld wordt genoemd religie of geloof.

Uiteindelijk zijn er mensen die de eigenschap van schenking verworven hebben; binnen in deze eigenschap verwerven zij de wereld, die volkomen verborgen is voor de eigenschap van ontvangst. Ze nodigen al degenen uit die het willen openbaren om hetzelfde te doen als zij gedaan hebben. Ze vertellen niet dat je je leven moet veranderen of specifieke handelingen uit te voeren, aangezien er geen verband is tussen de fysieke handelingen en de eigenschap van schenking. Ze leggen alleen uit hoe de beide werelden in elkaar zitten en hoe we deze volledig kunnen openbaren – niet door in God te geloven, maar door de Schepper te openbaren.

De Openbaring Van Het Boek Van Zohar Hangt Af Van Jouw Inspanningen Om Het Te Voelen

A Reshimo Is One's Complete Future StateAls ik het Boek van Zohar lees, wil ik dat het me verandert: om mij te doen stijgen, dalen, door indrukken en gevoelens mee te nemen. Ik wil de woorden niet alleen horen, maar ik wil de gevoels veranderingen in mezelf voelen. Dit gebeurt niet onmiddellijk. Het is net een baby die niets ziet of hoort tijdens de eerste paar dagen van zijn leven, en dan begint hij te horen en te zien, maar hij begrijpt niets nog. Nadat hij actief over de wereld begint te leren – kan niets hem stoppen! Hij grijpt alles, hij klimt overal op, hij zit overal aan en hij moet overal over leren! Dit is wat we moeten doen – van dit voorbeeld leren!

Dit is uiteindelijk hoe we geleidelijk in de spirituele wereld geboren worden. We moeten van het voorbeeld van de baby leren – eindeloos er naar streven om de spirituele wereld te voelen.

De spirituele wereld is de vereniging van alle individuele strevens naar de Schepper in één heel verlangen. Het is binnen dit verlangen in, dat we de Schepper zullen voelen. Als we het Boek van Zohar lezen, moeten we op zoek gaan naar de gevoelens die het binnen ons in beschrijft: “Wat is Atik, Arich Anpin, wat betekent dat om te stijgen, om te dalen, hoe voeg ik me bij de AHP van het Hoogste Niveau, hoe doet het me stijgen?” Door dit te doen, zal het net een baby zijn die groeit en ontwikkelt!

Dit is waarom er geschreven staat: “Ik heb gewerkt en ik heb gevonden”. Het ligt aan ons om de inspanning te leveren en om de openbaring te willen. We moeten er naar streven om de kracht van schenking en vereniging te bereiken, en dan zullen we het vinden!

Sommige mensen vinden het moeilijk om te voelen, terwijl het anderen makkelijker af gaat. Als we echter het Boek van Zohar in de groep bestuderen, wordt alles over de gemmidelde genomen. Als we allen dit wensen te bereiken, als elke persoon ernaar streeft volgens zijn eigen capaciteiten, dan zal dit gebeuren. Het zal simpelweg iedereen overkomen die in de klas zit, of de les via het internet of de tv kijkt.

We moeten alleen een voortdurende inspanning leveren om deze gevoelens in ons op te zoeken. Dan zullen we ze geleidelijk binnen ons in gaan voelen en overeenstemming vinden met elk woord dat in het boek staat. Wat er toe doet is niet of goed of slecht begrijpt wat er in het boek geschreven staat, maar de inspanning om de innerlijke gevoelens en reacties aan te wakkeren ten aanzien van de woorden in het Boek van Zohar.

De Grenzen Van De Realiteit Verbreden

expandingDe wereld is verdeeld in een open en verborgen deel voor iedereen. Het open deel is dat we door onze zintuigen en het verstand er achter waarnemen. We kunnen het onderzoeken en op onze conclusies vertrouwen. Door de wereld via de wetenschappen te bestuderen, helpt dit me om de grenzen van het onthulde deel van de wereld te verbreden; geleidelijk zullen delen van de verborgen wereld aan me onthuld worden. Ik onthul niet alleen de wereld direct, maar ik kan ook op mensen vertrouwen die deze wereld bestudeerd hebben, zoals artsen en wetenschappers. Ik kan hun kennis gebruiken als mijn eigen. Ik kan tenslotte de hele wereld niet zelf ontdekken tijdens mijn korte leven.

Zelfs als ik alles wat ik kan zou verwerven, zou de wereld nog steeds ten aanzien van mij verdeeld worden in een verborgen en onthuld deel. Dit is omdat er een deel van de wereld is dat nooit aan me openbaar gemaakt zal worden, binnen in mijn gevoelens. Het zal nooit onthuld worden door een wetenschap, zelfs niet ver in het verleden. Dit komt doordat het onmogelijk is voor ons om dat deel van de wereld waar te nemen, en als we iets niet waarnemen, kunnen we het niet bestuderen of het ons voorstellen.

Dit deel van de werkelijkheid dat verborgen is voor mijn directe verworvenheid, wordt onthuld met behulp van de wetenschap van Kabbalah. Door het advies op te volgen van de mensen die het reeds onthuld hebben, onthul ik het ook en verbreed ik mijn verworvenheid om de hele bestaande werkelijkheid te omvatten, wat dus de Schepper genoemd wordt.