We Hebben Het Recht Om Correctie Van De Schepper Te Eisen!

Laitman_2009-03_7952Een vraag die ik heb gekregen: Wie ben ik om correctie te eisen van de Schepper?

Mijn Antwoord: Jij bent het geschapen wezen, net zoals iedereen anders. De Schepper heeft ons opzettelijk geschapen uit één groot verlangen om genot te ontvangen uit het dichtbij Hem zijn. Daarna brak Hij dit verlangen in delen, en verlaagde Hij ze naar de laagste, de verst verwijderde graadatie van Hem vandaan, genoemd “deze wereld”. Elk van de delen zit in elk van ons.

Nu wacht de Schepper op ons allen (mannen, vrouwen, de slimme, de domme, de rechtvaardigen en de zondaars) om zich naar Hem toe te wenden, om naar Zijn niveau terug te willen keren. Het verlangen om terug te gaan, moet het grootste verlangen van al je verlangens zijn. Dit betekent dat it niet alleen een verzoek zou moeten zijn, dat af en toe in ons naar boven komt, maar dat het een kreet van wanhoop moet zijn, en een verzoek aan de Schepper om ons naar Zijn niveau te verheffen.

We zijn juist hier zodat we correctie kunnen eisen, en deze eis is aangenaam voor de Schepper! Tenslotte, als we gelijkwaardig willen worden aan de Schepper, betekent dit dat we Zijn toestand waarderen en Zijn grootheid beseffen. Als de persoon juist niet als de Schepper wenst te zijn, dan respecteert Hij hem niet.

We zijn alleen gemaakt uit het verlangen naar iets dat groter en beter is. Daarom, begint ons ego na duizenden jaren van ontwikkeling, pas te begrijpen dat het beste is, om gelijk te zijn aan de Schepper! Net zoals kinderen, hebben we het recht om dit van onze ouder te eisen!

Verwante Materialen (Engelstalig):
Laitman.com Post: Bless The Concealment That Helps Us Build The Correct Desire For the Creator
Laitman.com Post: Just Ask, And You Will Receive
Laitman.com Post: We Need The Third Element – The Creator
The Kabbalah Experience: “Prayer, Request and Aim”
Shamati #174: “Concealment”
Video: Prayer, The Desire I Wish To Correct – 5 Minutes Of Light (5:27)

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed