Stijg Met De Snelheid Van Het Licht!

laitman_2009-05-28_0059_w1

Vragen die ik ontvangen heb over de afzakking naar het egoìsme en de stijging naar de spiritualiteit:

Vraag: Hoe kan het mogelijk zijn om in een korte tijd onze egoïstische aard te transformeren naar een altruïstische aard, aangezien we duizenden incarnaties ons ontwikkeld hebben zonder het te doen?

Mijn Antwoord: Tijdens de afgelopen 5769 en duizenden incarnaties, hebben we ons op het levenloze, vegetatieve en dierlijke niveau ontwikkeld. We hebben verlangens van het “menselijke” niveau ontwikkeld: macht, geld en kennis en deze werden alle gevoed door afgunst.

Ons egoïsme ging door met groeien met iedere generatie, totdat het de huidige toestand bereikte, waar het integraal is geworden. We zijn volkomen met elkaar verbonden, en volledig van elkaar afhankelijk!

Onze ontwikkeling lijkt op een piramide. De top van de piramide is heel klein, wat de reden is dat de periode van de correctie heel kort is, en plaats moet vinden binnen één generatie. Dit is hoe de tijd zich samenspant – naar mate we de piramide opgaan, van de bodem naar de top.

Vraag: Waarom hebben de Kabbalisten zich in het verleden dan stil gehouden en hebben ze onze historische ontwikkeling niet versneld?

Mijn Antwoord: Voordat we in één systeem verenigd waren (de tweede helft van de 20e eeuw), beschouwden we het egoïsme als een drijfveer voor vooruitgang. Nu dat het ons tegen elkaar keert, in plaats van ons bij elkaar te brengen, beginnen we het als slecht te zien. Het zal zichzelf verder openbaren als de oorsprong van al het kwaad in de wereld; het zal ons dwingen om het te corrigeren naar de tegenovergestelde vorm van verbinding – naar mededogen, bijdragen en liefde.

Tegenwoordig moeten de Kabbalisten de wereld helpen om snel de oorsprong van al het lijden te beseffen, door onze egoïstische natuur te openbaren als de wortel van al het kwaad in de wereld. En de ratio achter de gebeurtenissen uit te leggen die binnen in ons plaats vinden als in de wereld om ons heen, als zijnde de effecten van de kracht die ons dwingt om het hoogste doel te bereiken – om het leven op het niveau van de Schepper te bereiken.

Tot onlangs, werd dit proces van ontwikkeling verborgen gehouden voor het grote publiek. Maar vandaag de dag heeft het zichzelf geopenbaard en vraagt het om verduidelijking om ons te helpen om diagnose te stellen voor deze gebeurtenissen en om ons het geneesmiddel te geven. Omdat we uitsluitend in de wereld van het egoïsme leven (de kracht van het ontvangen) kunnen we onszelf niet transformeren noch zelfs beginnen te overwegen hoe het kan gebeuren.

Dit is waarom we de wetenschap van Kabbalah zijn gegeven. Wanneer we het bestuderen, trekken we naar onszelf toe de kracht van schenking, de Schepper, “het Licht dat terugvoert naar de Bron”, wat wil zeggen de kracht die het egoïsme transformeert naar liefde en schenking. Dit is het medicijn dat ons geneest.

Vraag: Waarvan krijgen we de kracht om te stijgen?

Mijn Antwoord: De gedwongen val uit de perfectie naar de onvolmaaktheid is extreem “traag”, omdat het egoïsme zich geleidelijk moet openbaren en het domein van de Schepper moet verlaten. Aan de andere kant, vindt onze stijging van beneden naar boven toe, plaats onder de invloed van en met ‘de snelheid van het Licht’.

Vraag: Met het oog op dat onze materiële wereld er miljarden jaren over gedaan heeft om zich te ontwikkelen, na de daling uit de Hoogste Werelden, hoe kan het dan dat de stijging alleen een paar jaar in beslag kan nemen?

Mijn Antwoord: We kunnen de correctie binnen een paar jaar volbrengen omdat het plaats vindt onder de invloed van het Licht. Volmaaktheid wordt automatisch onthuld, uit de onvolmaakte toestand, simpelweg omdat onze houding ten aanzien ervan verandert.

Onze hele rol ten aanzien van de correctie lijkt op het verlangen van een druppel zaad, om een heel mens te worden – dit is hoe verwaarloosbaar het is vergeleken met de handelingen van de ouders ten tijde van de verwekking, geboorte, opvoeding en volwassen worden.

Naast het niet te onderscheiden verlangen om Adam te worden (van het woord “Dome” – gelijkwaardig aan de Schepper) doet de Schepper al het andere. Laten we dus doen wat Hij van ons verwacht en als Hij worden!

Verwante Materialen:
Laitman.nl Artikel: Waar Zit Jij In De Pyramide Van De Mensheid
Laitman.nl Artikel: Kabbalah Is De Wetenschap Van De Correctie Van De Wereld

Engelstalig:
Laitman.com Post: The Book of Zohar. Chapter “Raising A Prayer” – 1
Attaining the Worlds Beyond: 27. Stages of Correction.”Light that brings Correction”

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: