In Een Geïntegreerd Systeem, Veroorzaakt Zelfs Een Kleine Verandering Veranderingen In Het Hele Systeem

lifeDe Hoogste Partzufim ontvangen geen Licht voor zichzelf. Het Partzuf Aba wordt vervuld door het Licht van Hochma, maar Ima wil het niet ontvangen, duwt het weg en ontvangt het alleen onder de voorwaarde dat de zielen dit Licht van haar wensen te ontvangen. Dit is waarom MAN, een verzoek nodig is van de lagere.

Dit principe wordt veel gebruikt in technologie en overall eigenlijk in ons leven, bij elk veranderend, levend system. Elke opening en sluiting, zowel als alle toezichtouders zijn op dit principe gebaseerd.

Het is net als een spirituele transistor; er is Licht van Hochma (een plus en een minus), en ik stuur een impuls naar de basis, beginnende bij een elektrische stroom. Ik stuur iedere week een zwak signaal, een klein verlangen, maar wegens dit verlangen, begint er een enorm Licht te vloeien binnen in het systeem.

1st drawing

Op dezelfde manier, wensen de zielen slechts een beetje te ontvangen van Ima, en haar een beetje te openen, maar zij vraagt voor het Licht uit Aba, en Aba vraagt het uit een zelfs hogere bron, en daarom bereikt dit verzoek de Wereld van Oneindigheid.

Dit verzoek zorgt ervoor dat enorm Licht door de werelden verspreid wordt, om aan ons, die zich aan de bodem bevinden, een klein druppel Licht waar we om gevraagd hebben te bezorgen.

Dit is het principe van ons hele leven. Als het systeem integraal is, dan leidt zelfs de kleine verandering tot een wijziging in het hele systeem. De spiritualiteit is een weerspiegeling van de harmonieuze verbinding tussen alle elementen. Als we alleen één klein deeltje veranderen, veranderen we compleet het hele systeem, waarbij we ervoor zorgen dat het zichzelf helemaal hervormt en een nieuwe toestand van balans bereikt.

Het spirituele system is analoog aan de systemen in onze wereld. Als een kleine impuls gestuurd wordt naar de ingang van het systeem, ervaart het hele systeem veranderingen, vanaf het begin naar het eind toe, en in de tegenovergestelde richting. Alleen daarna wordt het gebalanceerd en wordt het resultaat duidelijk.

1

Om deze reden, als zelfs de kleinste mogelijke ziel ergens, ver op de bodem, een lichte correctie, verandert dit alle werelden. Des te lager de ziel gesitueerd is, des te groter Licht stijgt er boven. Dit net als een klein ventiel, die een gigantische pijp blokkeert. Men kan het al met de kleinste inspanning bewegen, maar het opent een stroom van een oceaan aan water.

(Uit de les over “Voorwoord op het Sulam Commentaar op De Zohar” op 29.10.2009.)

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: