Het Populairste Beroep Van De Toekomst

pipe.jpgIn de toekomst zal alleen 5% van de mensheid werken om voor de hele mensheid werken om de hele wereld te voorzien van “dingen nodig voor het bestaan”, terwijl de rest aan het promoten van het belang van het spirituele doel zal werken. En als alternatief zal 100% van de mensheid betrokken zijn bij de spirituele correctie, en alleen één uur per dag werken om zichzelf te voorzien van dat wat “noodzakelijk is voor het bestaan”.

Het werk van spirituele verbindingen ontwikkelen tussen alle zielen is voortdurend. De Schepper moet in deze wereld ontdekt worden, wat betekent dat iedere persoon in deze wereld geïnspireerd moet worden door jouw verlangen naar spiritualiteit en jouw gevoel van het belang er van. Als antwoord hierop zullen zij jou met hetzelfde inspireren. In de mate waarin je elkaar inspireert, zul je er naar verlangen om in staat te zijn om je met de ander te verbinden.

Vandaag de dag beginnen we pas te werken met Kabbalah verspreiden. Het verspreiden van Kabbalah is niet alleen over het verspreiden van de kennis (zoals door middel van boeken, het internet en de tv), maar ook over het bewerkstelligen van een verbinding tussen iedere persoon en iedereen anders. Dit is de praktische toepassing van de correctie.

Iedereen zal hier aan moeten werken, aangezien we allen binnen een systeem van verbindingen binnen de gemeenschappelijke Kli zitten, waar de Schepper, ofwel de spirituele wereld geopenbaard wordt. Verspreiding van Kabbalah is een kans voor iedere persoon om zich op het gecorrigeerde systeem af te stemmen.

Daarom moeten we beseffen dat het verspreiden van Kabbalah geen verplichting is, maar de handeling van het gecorrigeerde zelf. Het is je verbinding met de wereld.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed