Het Bestuur Van Onze Toekomst Gaat Aan Voorspellingen Voorbij

the-cycle-of-ascents-and-descentsEen vraag die ik gekregen heb: Wat zegt Kabbalah over het jaar 2012, die belangrijke fenomenen met zich meer zou brengen?

Mijn Antwoord: Kabbalah heeft hier niets over te zeggen. Baal HaSulam zei vroeger dat vanaf 1995 Kabbalah openbaar zou worden voor de hele wereld, en dat de mensen er om zouden beginnen te vragen, omdat ze het zouden beseffen dat het bedoeld is om het leven te corrigeren.

De positie van de sterren en andere tekens in de Natuur wijst op het feit dat verschillende processen plaats kunnen vinden. Kabbalah bespreekt ze echter niet, niet omdat Kabbalah er niet in gelooft, maar omdat alles van onze handelingen afhangt, ofwel onze correctie. Alles wat er in de toekomst gebeurt, zij het positief of negatief, is afhankelijk van wat we elk gegeven moment doen.

Daarom moet men elk moment er naar streven om de hele wereld te corrigeren en daarbij zijn eigen toekomst vast te stellen, waar onder het jaar 2012.

Alle profeten en orakels spreken over de vooruitgang van de wereld naar zijn doel via het pad van de Natuur, dus door middel van het lijden en zonder de deelname van de mens. Echter heeft een persoon het vermogen om alles te veranderen. Houd er rekening mee dat alle tekens die we waarnemen die betrekking hebben op de toekomst, ook betrekking hebben op het levenloze niveau van de Natuur. Maar wij bevinden ons drie niveaus er boven (levenloos – vegetatief – dierlijk – menselijk), en het is in onze macht om boven de sterren en hun tekens uit te stijgen.

Kabbalah leer ons het vermogen aan om volledig ons lot te besturen, om alle gevaren uit de Natuur op te heffen op al haar niveaus! In feite, is dit hoe we onze wilsvrijheid realiseren.

Verwante Materialen:
Laitman.com Post: Hope for Peace
Laitman.com Post: Kabbalah Is The Science Of The World’s Correction
Laitman.com Post: Our Future Depends On What We Do With The Present
Baal HaSulam Article: “Building the Future Society”
Baal HaSulam Article: “The Freedom”

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed