We Zijn Allemaal Schuldig Aan De Wereld Crisis

the-present-crisis-is-a-crisis-of-peoples-trust-in-the-egoistic-system-of-relationshipsDe stand van zaken in de moderne wereld laat zien dat iedereen en alles met elkaar verbonden is. De wereld is om deze reden integraal geworden. De handelingen verricht door ieder persoon zijn slechts het resultaat van de invloed van de hele wereld op hem. Het gedrag van iedere individu zal niet gecorrigeerd zijn totdat we de maatschappij corrigeren.

De conclusie moet hieruit getrokken worden, dat we de schuld niet mogen geven aan de bankiers, politici, terroristen of wie dan ook, voor hun eigen gedrag omdat wij degene zijn die voor deze situatie in de wereld gezorgd hebben! We zijn medeplichtig aan alles wat er gebeurt, omdat elk van ons een noodzakelijk onderdeel is van het universele mechanisme. Elke persoon treft de blaam, en ieder ontvangt de straf die hem toekomt.

Er is geen verschil tussen de baat voor het individu en voor de hele maatschappij – zij zijn een en hetzelfde. Wij zijn allen onderdeel van een gesloten systeem, waar we allen hetzelfde gevoel delen, als leden van een familie. Wij zijn allen onderling verbonden, en de onwetendheid ten aanzien van de wetten die ons besturen, beschermt ons niet tegen de straf die samenhangt met het overtreden van deze wetten.

Je kunt niet rechtvaardig zijn als er zonde is in de wereld, omdat je een onderdeel bent van de wereld. Iedereen ontvangt wat hem toekomt. Vanaf nu, zal iemand in staat zijn om te winnen ten koste van anderen die verliezen.

Verwante Materialen:
Laitman.nl Artikel: De Mensheid Is Een Gesloten Systeem
Laitman.nl Artikel: De Nieuwe Werkelijkheid Is Geen Utopie Maar Een Natuurwet
Laitman.nl Artikel: De Natuur Heeft Ons Binnen Onze Onderlinge Verbondenheid Klemgezet

Engelstalig:
Laitman.com Post: What Is Sin In Kabbalah?
Interview with the Future: “The sin of Creation and the Correction”

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed