Het Bijzondere Licht Van De Feestdag Sukkoth

needEen vraag die ik heb gekregen: Er is een uniek Hoger Licht dat onthuld wordt gedurende iedere feestdag. Welk Licht daalt neer op ons tijdens de feestdag Sukkoth , en hoe kunnen we het beste gebruiken om te vorderen?

Mijn Antwoord: Iedere spirituele toestand komt overeen met bepaalde Lichten en verlangens (Kelim), die zich verenigen. De Lichten beïnvloeden het verlangen, waarbij het naar zijn gecorrigeerde toestand gebracht wordt, volgens een bepaald programma of volgorde. De zielen van een generatie moeten samen door de correcties gaan.

Er zijn twee types Hoogste Voorzienigheid: algemeen en bijzonder. De algemene voorzienigheid wakkert de Kelim (verlangens) aan, laag per laag, volgens hun niveau. Dit gebeurt van de ene generatie naar de andere, en het dwingt de verlangens om zich natuurlijk te ontwikkelen, volgens het pad genoemd “op zijn tijd” – Beito.

En volgens deze natuurlijke vooruitgang van tijd, komt nu een bijzonder Licht de wereld in, die alle mensen samen vooruittrekt. Dit wordt als een feestdag beschouwd; het is de weerspiegeling van de spirituele wortel op zijn stoffelijke tak.

Bovendien, kan de persoon wiens verlangen naar spiritualiteit individueel ontwaakt, ook deze algemene ontwaking gebruiken om vooruit te komen. Dit is erg efficient, aangezien er een enorme massa verlangens Sukkoth viert, en ook al is het minstens op een symbolische manier, bij wijze van traditie.

Als we onze intenties toevoegen aan deze algemene ontwaking, zullen we elkaar helpen.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed