Er Is Een Reden Voor De Turbulentie In Ons Leven

is-the-bermuda-triangle-myth-or-reality1We bevinden ons in een unieke situatie vandaag de dag: De Natuur laat aan ons zien dat we van elkaar afgescheiden zijn en dat we elkaar haten, en dat ons egoïsme destructief is. En toch laat het ook aan ons zien dat we van elkaar afhankelijk zijn op het globale niveau en met elkaar verbonden zijn, tegen onze wil in.

We kunnen nergens heen voor elkaar wegvluchten. We worden gedwongen om de wet van de Natuur te gehoorzamen, en de Natuur dwingt ons, en niet de kunstmatige dingen die door de mens gecreëerd zijn. Als we deze wet niet volgen, zullen we in een nog grotere strijd komen met de Natuur, waardoor we nog meer tegenslagen en lijden en misschien zelf uitsterving, riskeren. En dit alles zal gebeuren wegens ons egoïsme.

We worden inmiddels uitgestoten door de Natuur. Is er iets wat we hier aan kunnen doen? Ja: onze redding ligt in het creëren van de juiste verbinding tussen ons en met de Natuur om ons heen. Dit zal ons de mogelijkheid geven om een integraal, harmonieus onderdeel ervan.

Het is verplicht dat elk van ons zal voelen en begrijpen dat onze overleving – ons voedsel, water, klimaat, gezondheid, psychologische en spirituele conditie, en al het andere – hangen uitsluitend af van onze harmonie met de Natuur. In feite, is dit de reden voor de turbulentie in ons leven. Alle situaties, incidenten en toestanden waar we door heen gaan, zijn bedoeld om ons te helpen om de innerlijke, drijvende kracht te ontdekken – de Schepper. De problemen en stress zijn dat wat ons in staat stelt om te leren Hem te voelen, en te beginnen te zien dat Hij de reden achter alles is.

Dit is waarom de crisis in golven komt. Hun doel is om te onthullen dat de haat tussen ons de reden is voor alle slechte dingen in de wereld. We zullen dan zien dat deze haat gelijk staat aan verbanning uit de volmaaktheid, en dat het uitstijgen boven de haat ons van de verbanning zal bevrijden.

Verwante Materialen:
Laitman.nl Artikel: We Hebben Een Volmaakt Leven Voor Ons In De Petto
Laitman.nl Artikel: We Kunnen Ons Niet Verenigen Maar We Moeten Wel

Engelstalig:
Interview: “The Purpose of Egoism”
From Chaos to Harmony: “Balance with Nature”
Baal HaSulam Article: “The Love for the Creator & Love for the Created Beings”

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed