De Vernieuwde Uitvoering Van Dezelfde Oude Crisis

Laitman_2009-05-xx_ny_6618Een vraag die ik heb ontvangen: Ondanks de cijfers en feiten denkt u dat de wereldeconomie niet uit de crisis aan het komen is. Is dit uw Kabbalistische opvatting?

Mijn Antwoord: Ik ben geen econoom en Kabbalah doet niet aan voorspellingen van de markt, maar dit is mijn persoonlijke mening: We kunnen vaststellen dat de olieprijzen, indexcijfers en aandelenkoersen stijgen. Daarom praten de mensen over het einde van de recessie en een begin van de groei van de wereldeconomie.

Het is echter geen weerspiegeling van reële economische groei, maar een kunstmatige stimulans van vraag en aanbod, en nieuwe marktspeculaties als gevolg van de inbreng van overheidsgeld in de economie.

Speculatie op de oliemarkt heeft geleid tot een stijging van de olieprijzen die de prijzen van andere goederen activeren. Dus er worden nieuwe luchtbellen gecreëerd, die uiteindelijk zullen barsten en een nieuwe ineenstorting van de economie zullen brengen.

De regeringen hebben fondsen verstrekt om de vraag van de consument te stimuleren en daarmee de economische groei te activeren. Maar deze fondsen zijn in de banken beland in plaats van de economie op gang te helpen. Ontslagen gaan maar door en dat is de oorzaak van nog meer afname van de omzet.

De overheidsschulden van de grootste wereldlanden zijn hoger dan hun jaarlijkse BBP (bruto binnenlands product). De militaire uitgaven nemen toe en het printen van geld houdt maar niet op.

Conclusie: We zijn in de volgende fase beland van dezelfde crisis en we stevenen af op een nieuwe uitbarsting van een nog grotere bel.

  1. De oorzaak van de crisis ligt in het feit dat we onze limiet hebben bereikt van onze egoïstische ontwikkeling door de vele eeuwen heen en we hebben nu een globaal integraal systeem gevormd. 
  2. De wet van gedrag in een systeem als deze is gebaseerd op de gezamelijke verbinding van de elementen. Het is als de organen in het menselijk lichaam waar ieder orgaan het hele systeem ondersteunt en hierdoor het eigen systeem veilig stelt.
  3. Maar om een verbinding als deze te vormen (heb je naaste lief als jezelf) moet er een duidelijke openbaring zijn van onze verbondenheid. Alleen in dit scenario zal onze egoïsme de toestemming geven om rekening te houden met iedereen in dit systeem. 
  4. Uit alle doctrines, filosofieën en geloofsvormen is Kabbalah de enige die spreekt over de globale verbinding tussen de mensen – (de Hoogste Wereld), en niet het onderdrukken van het ego. Alleen de onthulling van het verborgene tussen ons (die hetzelfde is als de openbaring van de Schepper) zal ons brengen tot welvaart gelijk aan zijn bedoeling en onze verlangens!

Verwante Materialen:
Laitman.nl Artikel: Degenen Die De Crisis Aan Het “Fixen” Zijn, Zijn Net Als Poker Spelers Die Niet Kunnen Stoppen
Laitman.nl Artikel: In Plaats Van Te Proberen Onze Economische Systemen Te Veranderen, Moeten Wij Het Hogere Licht Van Correctie Aantrekken

Engelstalig:
Laitman.com Post: The Real Crisis Is Not In Finance, But In Our Attitudes
Kabbalah Today Article: Navigating Through the Financial Storm

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed