De Behoefte Om Collectief De Methode Voor Correctie Op Te Zetten

planDe crisis is niet voorbij, het begint pas te verschijnen. Het is al tientallen jaren aanwezig, maar het was verborgen. De crisis beïnvloedt de gebieden van onderwijs, wetenschap, menselijke relaties, gezinsverbanden, relaties tussen de geslachten, tussen ouders en hun kinderen, houding ten aanzien van de oudere generatie, de mens en zijn land, en de relaties tussen de landen.

We voelen de crisis in alles wat we doen, dankzij de laatste maximale gradatie van het egoïsme dat binnen ons in geopenbaard wordt als een globale onderlinge afhankelijkheid van alle egoïsten in de wereld. Dit kan niet hersteld worden met miljarden dollars aan financiële hulp of door V.N. resoluties.

We kunnen het alleen verhelpen door de relaties tussen de mensen te veranderen van egoïstisch naar volkomen onderlinge verbondenheid, zoals vereist wordt door het globale systeem van de mensheid.
Het zal een tijd duren voordat mensen dit zullen bevatten. Ze spreken nog steeds over het menselijke egoïsme als de oorzaak voor al het kwaad in de wereld, maar ze begrijpen nog steeds de betekenis van deze woorden niet, en het belangrijkst weet niemand wat we met deze verwoestende eigenschap binnen ons in kunnen en moeten doen.

Als we aan onszelf uitleggen dat het egoïsme het enige kwaad is, en dat we binnen in onszelf moeten veranderen, zullen we tot de ontdekking komen dat Kabbalah het middel is om deze verandering te bewerkstelligen. Anders zal de Natuur ons door het lijden heen leiden om ons te laten zien dat we het egoïsme moeten corrigeren en daarom collectief dezelfde methode voor correctie moeten opzetten, dat aan ons gegeven is door middel van de wijsheid van Kabbalah.

(Uit de vijfde les van het Noord Amerikaanse Congres op 18.10.2009)

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed