Daily Archives: oktober 6, 2009

Momenten Uit De Dagelijkse Les – Vooruitgang

Er Is Een Reden Voor De Turbulentie In Ons Leven

is-the-bermuda-triangle-myth-or-reality1We bevinden ons in een unieke situatie vandaag de dag: De Natuur laat aan ons zien dat we van elkaar afgescheiden zijn en dat we elkaar haten, en dat ons egoïsme destructief is. En toch laat het ook aan ons zien dat we van elkaar afhankelijk zijn op het globale niveau en met elkaar verbonden zijn, tegen onze wil in.

We kunnen nergens heen voor elkaar wegvluchten. We worden gedwongen om de wet van de Natuur te gehoorzamen, en de Natuur dwingt ons, en niet de kunstmatige dingen die door de mens gecreëerd zijn. Als we deze wet niet volgen, zullen we in een nog grotere strijd komen met de Natuur, waardoor we nog meer tegenslagen en lijden en misschien zelf uitsterving, riskeren. En dit alles zal gebeuren wegens ons egoïsme.

We worden inmiddels uitgestoten door de Natuur. Is er iets wat we hier aan kunnen doen? Ja: onze redding ligt in het creëren van de juiste verbinding tussen ons en met de Natuur om ons heen. Dit zal ons de mogelijkheid geven om een integraal, harmonieus onderdeel ervan.

Het is verplicht dat elk van ons zal voelen en begrijpen dat onze overleving – ons voedsel, water, klimaat, gezondheid, psychologische en spirituele conditie, en al het andere – hangen uitsluitend af van onze harmonie met de Natuur. In feite, is dit de reden voor de turbulentie in ons leven. Alle situaties, incidenten en toestanden waar we door heen gaan, zijn bedoeld om ons te helpen om de innerlijke, drijvende kracht te ontdekken – de Schepper. De problemen en stress zijn dat wat ons in staat stelt om te leren Hem te voelen, en te beginnen te zien dat Hij de reden achter alles is.

Dit is waarom de crisis in golven komt. Hun doel is om te onthullen dat de haat tussen ons de reden is voor alle slechte dingen in de wereld. We zullen dan zien dat deze haat gelijk staat aan verbanning uit de volmaaktheid, en dat het uitstijgen boven de haat ons van de verbanning zal bevrijden.

Verwante Materialen:
Laitman.nl Artikel: We Hebben Een Volmaakt Leven Voor Ons In De Petto
Laitman.nl Artikel: We Kunnen Ons Niet Verenigen Maar We Moeten Wel

Engelstalig:
Interview: “The Purpose of Egoism”
From Chaos to Harmony: “Balance with Nature”
Baal HaSulam Article: “The Love for the Creator & Love for the Created Beings”

Genees De Wereld, Genees Jezelf

how20do20you20get20rid20of20anti-semitismEen vraag die ik heb gekregen: Hoe kunnen we de ander genezen als we zelf ziek zijn, en we niet eens weten hoe we onszelf moeten helpen?

Mijn Antwoord: We zitten binnen een integrale maatschappij waar iedereen onderling verbonden is. Daarom kan niemand genezen worden, totdat iedereen genezen is. Het is alleen door te streven om anderen te genezen dat je zelf ook gezond zult worden.

Verwante Materialen:
Laitman.nl Artikel: De Spirituele Oorsprong Van Geneeskunde
Laitman.nl Artikel: De Redding Van De Mexicaanse Griep Is Samenwerking En Niet Isolatie
Laitman.nl Artikel: Kunnen We De Ziektes Die Ons Treffen Elimineren?

Engelstalig:
Baal HaSulam Article: “Body and Soul”
Kabbalah Today Article: The All-Purpose Remedy
Bail Yourself Out: Achieving Equilibrium. Chapter 15 – “Being Well and Staying Well”

Irrationaliteit Is Een Stap Vooruit

there2520are2520no2520family2520dynasties2520in2520kabEen vraag die ik heb ontvangen: Wat is het idee achter correctie? Waardoor word ik gecorrigeerd?

Mijn Antwoord: Correctie is als je de eigenschap van “geloof boven rede” verwerft, daar waar geloof de kracht van schenking is, dat boven onze egoïstische aard zit, en “geloof boven rede” is als je deze kracht wenst te gebruiken om je met anderen te verbinden. Je vergeet jezelf dan en stijgt boven deze wereld uit.

Mensen kunnen en zullen deze voorwaarde moeten accepteren om boven hun natuur uit te stijgen, omdat dit de wet van het bestaan in een integraal, onderling verbonden systeem is. Dit systeem is vergelijkbaar met het menselijke lichaam, of het hele universum, waar alles met elkaar verbonden is en van alles afhankelijk is.

In een gesloten systeem, is iedereen van iedereen anders afhankelijk. Als iemand iets slechts doet, betekent het dat anderen hem dit hebben laten doen. De overtreder heeft geen wilsvrijheid, omdat hij het voorbeeld volgt dat door anderen gesteld is. Daarom is het mijn fout als iemand zich slecht gedraagt en niet zijn fout.

Door dit te weten kan een persoon uit zijn egoïstische rationaliteit stappen en irrationaliteit binnengaan. Waarom? Omdat het menselijke niveau hoger is dan het dierlijke niveau, en daarom is de enige manier om te stijgen naar het menselijke niveau, door je huidige ratio af te wijzen en een hogere irrationaliteit te accepteren. Men moet schenking boven rede aanvaarden (dit betekent boven zijn egoïsme) en zich met de anderen verbinden volgens de regel “hebt uw naaste lief als uzelf”.

Dit is de rationele vorm van leven voor een mens, omdat een mens iemand is die met iedereen in de maatschappij verbonden is. Tegenwoordig, hebben we echter geen samenleving, omdat de mensheid geen samenleving is. We noemen het een “beschaving”, wat wil zeggen dat iedereen met elkaar leeft, maar iedereen probeert de anderen aan zich te onderwerpen. Menselijke samenleving aan de andere kant, is als alle mensen met elkaar verbonden zijn.

Dit is een struikelblok voor zowel de politici als financiers vandaag de dag. Ze zoeken een toezichthouder op het dierlijke niveau, en deze benadering zal ze naar grotere mislukkingen leiden totdat mensen volkomen van elkaar afgescheiden zullen worden.

Vandaag beginnen de mensen te beseffen, dat het gebrek aan verbinding tussen ze slecht is. Maar ze begrijpen nog steeds niet dat de enige manier om een verbinding tussen ze te creëren is, door een ieder boven zijn egoïsme uit te stijgen. We zullen alleen eten als iedereen de ander met zijn lepel wenst te voeden.

Dus de enige oplossing is door onze omgeving beter in te richten. De massa media en de opvoeding moeten het Licht doorgeven, dat geleidelijk iedereen zal veranderen. De maatschappij zijn dan een pragmatisch begrip verkrijgen dat we allen het spel van liefde en schenking moeten spelen, waardoor we deze eigenschappen aan elk ander laten zien. Dit is de enige manier om onszelf te veranderen, en zonder dit te doen, zullen we het niet overleven. Onze redding ligt in het vermogen van de maatschappij om elk van ons te beïnvloeden.

Verwante Materialen:
Laitman.nl Artikel: Je Bent Verantwoordelijk Voor Alle Misdaden In De Wereld
Laitman.nl Artikel: Waarom Het Nu Tijd Is Om “Bemin Uw Naaste” In Praktijk Te Brengen
Laitman.nl Artikel: De Crisis In Wetenschap Wijst Op De Behoefte Om Ons Bewustzijn Te Veranderen

Engelstalig:
Baal HaSulam Article: “The Arvut”

Laten We Er Voor Zorgen Dat We De Slechte Voorbeelden Uit De Geschiedenis Niet Herhalen

plan1De wet van de natuur is een kracht die ons dwingt om complete interactie met de Natuur te verkrijgen, en er een integraal onderdeel van te worden. Het beïnvloedt ons geleidelijk, in de mate waarin wij ons ontwikkelen, door gebruik te maken van beloning en bestraffing om ons te leiden, net zoals een intelligente rechter of leraar. Deze wet is streng en genadeloos wat ons betreft. Het is een strenge rechter, en dit moeten we niet vergeten.

Echter voelen we nog steeds niet dat we deze wet moeten gehoorzamen – de wet van interactie tussen ons, ofwel de wet van wederzijdse garantie. We zitten nog niet onder de guillotine, waar iedereen die de wet niet naleeft ter dood veroordeeld wordt.

Echter, heeft ge geschiedenis reeds een simpele wet die door iedereen begrepen wordt: de Holocaust die het Joodse volk heeft getroffen. Dit proces begon zich langzaam te ontwikkelen, en mensen hadden zichzelf en de situatie kunnen veranderen. Dit wil zeggen dat ze zichzelf hadden kunnen corrigeren door de wetenschap van correctie te bestuderen – Kabbalah. In feite is dit waar de Kabbalisten mensen tot opriepen zelfs voor de Tweede Wereld Oorlog begonnen was.

Alle omstandigheden voor de correctie werden de mensen van boven af gegeven, maar de mensen voldeden niet bewust en correct aan deze voorwaarden. En dit is waarom de wet opeens rigoureus in werking begon te treden, net als een vulkaan die tot eruptie komt. En het beïnvloedt iedereen totdat de mensen het letterlijk opvolgen.

We moeten stoppen en nadenken over het feit dat de geschiedenis zich zou kunnen herhalen.

Verwante Materialen:
Laitman.nl Artikel: De Mensheid En De Natuur Willen Hetzelfde: Eenheid
Laitman.nl Artikel: Zelfs De Antisemieten Worden Van Bovenaf Geleid

Engelstalig:
Spiritual Search: “Reward and Punishment”
Interview with the Future: “Eternal War in Heaven and on Earth”
Baal HaSulam: “The Arvut (Mutual Guarantee)”