Waarom Is Het Makkelijker Om Van Sushi Te Houden Dan Van Je Naaste?

laitman_2009-03_8172Een vraag die ik gekregen heb: Je hoeft geen inspanning te leveren om van sushi of van je kind te houden. Waarom is het dan zo om van je naaste te houden, men door een moeilijk, complex en lang proces heen moet gaan?

Mijn Antwoord: Als we onze egoïstische verlangens tevreden stellen, handelen we instinctief: we houden van onszelf en alles wat van ons is, en we hebben een afkeer van alles wat vreemd is, omdat we voelen dat het ver van ons afstaat en niet van ons is. Dit gevoel van verschil tussen “mijn” en “de rest” werd in ons geschapen zodat we zouden beseffen dat we tegengesteld zijn aan de hele wereld en de Schepper. De openbaring van dit feit wordt genoemd de openbaring van de “versplinterde gemeenschappelijke ziel”.

Als de Schepper duidelijk geopenbaard was aan een persoon, zou de persoon van zijn vrijheid van keus beroofd zijn. Hij zou geen enkel vrij verlangen, gedachte en handeling hebben. Hij zou volkomen weggecijferd worden voor de Schepper. Daarom, dient men, om de gelijkheid met de Schepper, die de eigenschap van de schenking is, te verwerven, beginnen uit een toestand waar de Schepper voor hem verborgen is. Echter, heeft men een ander voorbeeld of model van de eigenschappen van schenking en liefde nodig, in plaats van de Schepper.

Om de mogelijkheid te creëren om gelijkheid met de Schepper te verkrijgen, terwijl Hij verborgen is, brak de enkele ziel van Adam HaRishon in individuele zielen. Als gevolg van deze breuk, stelt elke ziel zichzelf nu voor om gescheiden te zijn van anderen, en voelt zich afgestoten door ze wegens zijn egoïsme. En als de ziel zijn egoïsme corrigeert – zijn afgescheidenheid van de andere zielen, verwerft hij de kwaliteit van schenking en gelijkvormigheid met de Schepper. Dit is het doel van de Schepping.

Daarom moeten we niet onze handelingen willen corrigeren, maar alleen onze houding ten opzichte van anderen. Er staat geschreven “Men gaat van liefde voor de ander, naar liefde voor de Schepper”. Dit is hoe wij onze ziel corrigeren, gelijkvormig worden aan de Schepper, en het doel van de schepping verwerven. Daarom is “liefde voor je naaste als jezelf” de algemene wet van de wereld (de Thora) en andere wetten zijn specifieke uitingen van deze wet.

Verwante Materialen:
Laitman.nl Artikel: Hoe Kun Je Van Anderen Houden?
Laitman.nl Artikel: De Mensheid Gaat Een Nieuw Stadium In
Laitman.nl Artikel: We Komen Steeds Dichterbij De Wet Van De Universele Verbinding
Laitman.nl Artikel: Een Globale Wereld Is Een Wereld Van Liefde

Engelstalig:
Article by Rabash: Shlavey HaSulam (Steps of the Ladder) – “Love Your Friend As Yourself”
Article by Rabash: Shlavey HaSulam (Steps of the Ladder) – “The Purpose of the Association”

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed