Religieuze Eerbiediging Is Niet Nodig In Kabbalah

holdVragen die ik ontvangen heb over het eerbiedigen van religieuze praktijken:

Vraag: Ik beoefen de Thora en de Mitzvot (de voorschriften) in mijn dagelijkse leven, en mijn praktijk wordt vaak mechanisch – niet spiritueel. U zegt dat Kabbalah niets te maken heeft met religie, maar toch lijkt het onlosmakelijk verbonden te zijn met de Thora.

Kunt u me alstublieft adviseren over hoe ik me met de Mitzvot bezig kan houden zodat ze mijn “verlangen om te ontvangen” zullen corrigeren, naar een “verlangen om te geven”. Daar zijn ze ongetwijfeld voor. Kunt u me alstublieft wat inzicht geven in de verbinding van de Mitzvot met Kabbalah en het belang van de Mitzvot voor een Jood.

Mijn Antwoord: Kabbalah is de methode om de ziel te corrigeren, door de Schepper te openbaren. De ziel heeft geen betrekking op het lichaam.

Als je Joodse grondbeginselen wilt volgen, ben je hier vrij in. Persoonlijk houd ik me aan dit raamwerk omdat het de traditie is van het volk waar ik bij hoor. Echter heb ik honderden duizenden studenten, die niet Joods zijn en deze geschriften dus ook niet volgen. Dit beperkt hun spirituele groei. Er staat geschreven: “Zij zullen me allen kennen, van de kleinsten naar de grootsten” en “Mijn huis zal genoemd worden het gebedshuis voor alle volkeren“. Dit betekent dat iedereen verenigd zal zijn door het onthullen van de Schepper.

Kabbalah werd in het Oude Babylon aan iedereen geopenbaard, en tegenwoordig is het wederom open voor iedereen. Ongeacht dit kan elke persoon zijn eigen uiterlijke culturele tradities blijven volgen.

Vraag: Hoe kunnen we de 613 voorschriften eerbiedigen als we niet Joods zijn? Waar kunnen we een lijst van deze voorschriften vinden? Hoe eerbiedig ik de Shabbat en de feestdagen: moet ik naar de synagoge gaan of een Kabbalah center om zulke gebeurtenissen te observeren?

Mijn Antwoord: De 613 voorschriften zijn de correcties van de 613 verlangens. Deze verlangens zullen alleen in je onthuld worden als de Machsom over gaat. Ze hebben geen betrekking op de handelingen in deze wereld – ze zijn verlangens.

Religieuze handelingen zijn echter tradities en corrigeren de persoon of zijn ziel niet. Het is niet nodig om ze te observeren om het doel van de schepping te verwerven. Ze zijn er voor je in het geval je verbonden wilt zijn aan de cultuur van je mensen.

Verwante Materialen:
Laitman.nl Artikel: De Tegenstelling Tussen Religie En Kabbalah: Handeling Versus Intentie
Laitman.nl Artikel: Het Enige Gebod Is Gelijkheid Aan De Schepper
Laitman.nl Artikel: Wat Is De Machsom?

Engelstalig:
Kabbalah Today Article: Kabbalah Explains the Bible
Baal HaSulam Article: “The Essence of Religion and Its Purpose”

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed