Homoseksualiteit Is Geen Ziekte

wordsIn het Nieuws (van BBC News): Doktoren uiten kritiek op “homo behandeling“. Plannen om een medische behandeling te promoten die homoseksualiteit tegengaat, tijdens religieuze bijeenkomsten, werd bekritiseerd door artsen. Het evenement zou toegesproken worden door de prominente Amerikaanse psycholoog Dr. Joseph Nicolosi, die beweerd heeft veel mensen geholpen te hebben om heteroseksueel te worden.

Maar het Koninklijke College van Psychiaters heeft gezegd dat er geen bewijs is en dat een dergelijke behandeling werkt en dat het schadelijk zou kunnen zijn. Het Koninklijk College heeft ook verklaard dat het Amerikaanse Psychiatrische Bond geconcludeerd had dat er geen wetenschappelijk bewijs is, dat homoseksualiteit een stoornis is, en het van zijn diagnostische glossarium van mentale stoornissen in 1973 heeft verwijderd. De Internationale Classificering van de Wereld Gezondheid Organisatie heeft in 1992 er een rechtszaak tegen aangespannen.

Mijn Commentaar: Deze beslissing laat zien dat mensen eindelijk tot het besef zijn gekomen (ten slotte gedeeltelijk) dat men zich niet met de natuur moet bemoeien, zelfs als het lijkt dat de natuur zich op een “rare” manier uit.

Verwante Materialen:
Laitman.com Post: Homosexuality Comes from the Breaking of the Souls
Laitman.com Post: Kabbalah On Astrology, Death, Homosexuality and More
Laitman.com Post: How Does Egoism Affect Homosexuality and Cancer?

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed