Het Vinden Van Vrijheid En Balans Door De Schepper

meVragen die ik ontving betreffende vrijheid, balans en de betekenis van de Egyptische plagen.

Vraag: Wat voelt een vrij persoon?

Mijn Antwoord: De vrijheid van de mens is gelegen in het voortbestaan van het evenwicht in de gehele schepping, om dit evenwicht te behouden en in balans te brengen “staande op één voet”. Aan de rechterkant van de weegschaal bestaat de gevende kracht van de Schepper en aan de linkerkant van deze schaal bestaat de ontvangende kracht van de Schepper. Deze zijn directe tegenovergestelde zijden, de heilige en de kwade krachten. Als een persoon zijn balans kan vinden tussen deze twee krachten in, dan verkrijgt hij vrijheid van wil over de invloed uit beide zijden en kan daardoor zijn vrije keuze uitdrukken.

Vraag: Hoe is het mogelijk om op een puntje van een naald te balanceren?

Mijn Antwoord: Je met jezelf aan de Schepper vastlijmen, haal hem naar je toe met al je macht en blijf dicht bij hem zoals een baby bij zijn moeder. De baby houdt ervan zichzelf beschermd te voelen en kan van daaruit stoutmoedig de wereld in te kijken. Of, terwijl hij in haar armen is, kan hij zijn met zijn vinger wijzen waar hij naar toe wil, om zo zijn wil uit te drukken.

Dit is de juiste manier waarop een baby zich ontwikkelt. Hij weet dat hij veilig is bij zijn moeder en dat zij al haar kracht en iedere mogelijkheid zal benutten om zijn verlangens te vervullen. Dat is ook de manier waarop wij met de Schepper kunnen werken.

Vraag: Waar refereren de Egyptische plagen aan?

Mijn Antwoord: Dat is de manier waarop de Schepper een persoon leert om met zijn natuur te vechten, terwijl hij deze verhardt en de mens ervoor waarschuwt. Hij zorgt voor voorbeelden over manieren waarop we ons egoïsme kunnen bevechten.

Dit is de Schepper die zegt: “Ga naar Farao! Dit is wat je moet doen. Houd mijn hand vast en blijf me vasthouden. Ik zal je ook vasthouden, maar je moet leren hoe je aan me vast moet kleven zodat je leert hoe dit monster te weerstaan, welke wordt getoond in jou, door middel van zijn 10 onzuivere krachten. Alles wat je moet doen is in mijn armen blijven en ernaar verlangen dat dit monster wordt overwonnen. Ik zal het monster bedaren volgens jouw instructies maar alleen als je jezelf aan mij vastkleeft.”

Als een persoon dit werk verricht dan betekent dat hij vrijheid van wil heeft, omdat in deze staat hij alle eigenschappen heeft die nodig zijn.

Verwante Materialen:
Laitman.nl Artikel: Het Pad Van Licht Versus Het Pad Der Lijden

Engelstalig:
Laitman.com Post: We Reveal The Creator Through Escaping Our Egoism – Pharaoh
A Glimpse of Radiance
From Chaos to Harmony: “Obeying Nature’s Law. Life’s Purpose”
Baal HaSulam Article: “A Speech for the Completion of The Zohar”

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed