Het Is Niet Het Einde Van De Wereld, Maar Het Begin

ecologyEen vraag die ik heb gekregen: Als ieder van ons de verlangde balans bereikt, zal het dan mogelijk zijn om de natuurlijke rampen tegen te houden? We hebben de wereld al genoeg verwoest.

Mijn Antwoord: We hebben veel van de wereld verwoest en we hebben het punt waarop terugkeer niet mogelijk is, al lang gepasseerd. Volgens alle berekeningen, naderen we het einden, en heel snel ook.

Echter, door harmonie met de Natuur te bereiken in onze gedachten en verlangens, zullen we in staat zijn om vooruit te lopen op alle “onomkeerbare” onbalans in de Natuur. Alle deze verschijnselen worden niet veroorzaakt door onze materiële fouten, zoals excessieve consumptie of de lediging en verontreiniging van het milieu, maar door onze egoïstische houding, gedachten en verlangens.

De nieuwste wetenschappelijke data laat zien dat de menselijke pogingen om verandering op het fysieke niveau te bewerkstelligen heel erg weinig effect hebben op het milieu. Daarom kunnen deze materiële handelingen ook niet verantwoordelijk zijn voor de veranderingen die we tegenwoordig in de Natuur zien. In feite zijn deze veranderingen in natuur bepaald door het programma van de schepping: om ons naar het hoogste niveau van het bestaan te brengen. En het is onvermijdelijk dat we dit zullen bereiken.

We kunnen balans met de Natuur bereiken door rekening te houden met elkaar, door een “wederzijdse garantie” te bereiken. En in de mate waarin we balans bereiken, zullen we de lagere gradaties van de natuur beïnvloeden – het dierlijke, plantaardige en minerale niveau. Dan zullen alle negatieve verschijnselen afnemen. Al deze problemen of verstoringen in de Natuur, rijzen alleen wegens het gebrek aan harmonie tussen de mensen. Alle rampen en crisis die in de wereld plaats vinden, zijn alleen een uitdrukking van krachten die niet met elkaar in balans zijn. En het is onze egoïstische houding die negatieve gevolgen met zich brengt op het levenloze, vegetatieve, dierlijke en menselijke niveau van de natuur.

Als er een vulkaan uitbarst of een tsunami uitbreekt, gebeuren deze dingen binnen je in. En het is ook binnen jou in, dat er een onbalans is op het levenloze, vegetatieve en dierlijke niveau. Dit is waarom je deze externe beelden ziet, die alleen een weerspiegeling zijn van wat er binnen jou in gebeurt!

De wereld zal niet “eindigen”. Echter, kunnen we wel een toestand bereiken, die “bijna” het einde van de wereld is. Dit zal een keerpunt zijn en het begin van het nieuwe leven. Kabbalah geeft ons een lichaam van kennis en advies hoe ons te gedragen in deze kritieke situatie. Het geeft ons een methode dat ons het perfecte bestaan sneller en makkelijker laat bereiken.

Verwante Materialen:
Laitman.com Post: Disasters and Diseases Come to an End When Humanity Unites Above Selfishness
Laitman.com Post: What Will the Corrected World Look Like?
Kabbalah Today Article: “The Tip of the Iceberg”
TV Show: “Ask the Kabbalist”  09.18.08
icon for podpress  The Way to Yourself [23:55m]: | Download
icon for podpress  Attitude [03:10m]: | Download

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed