Een Nieuwe Teken Van De Crisis: Een Bedwants Uitbarsting In De V.S.

what-will-help-us-along-the-wayIn het Nieuws (van ABC News): EPA Houdt Bedwants Top In Arlington. De federale overheid ontwaakt voor wat een groeiende nachtmerrie is geworden in veel delen van het land – een bedwants uitbarsting. Geconfronteerd met een stijgend aantal klachten, heeft het Milieu Bescherming Burean (EPA – Environmental Protection Agency) zijn eerste bedwants top gehouden.

De EPA, heeft uit de zorg voor het milieu en de gevolgen voor de publieke gezondheid, in de afgelopen 50 jaar veel chemicaliën, die effectief waren in het vergelden van beestjes, van de Amerikaanse markt terug gehaald.

Mijn Commentaar: Kabbalistische teksten zeggen dat zulke uitbarstingen een van de tekenen van de crisis zijn. Echter wordt de crisis veroorzaakt door de wanverhouding van de mens met de Natuur. Natuur is onderling verbonden en vereist dat de mensen:

  1. alleen zoveel consumeren als nodig is voor hun bestaan;
  2. een verbinding met elkaar ontwikkelen als één lichaam.

Het falen om aan deze voorwaarden te voldoen resulteert in non-conformiteit en onbalans met de Natuur, wat naar allerlei soorten negatieve gevolgen leidt. Echter worden deze allen veroorzaakt door ons eigen gedrag.

Verwante Materialen:
Laitman.nl Artikel: De Mens Werd Geschapen Om In Evenwicht Met De Natuur Te Bestaan
Laitman.nl Artikel: Hoe Kunnen We Balans Met De Natuur Bereiken En Een Halt Toeroepen Aan De Opwarming Van De Aarde?
Laitman.nl Artikel: De Voedselcrisis Herinnert Ons Aan de Voorwaarde Die De Thora Stelt: Verenigt U Of Gaat Ten Onder

Engelstalig:
From Chaos to Harmony: Chapter 10 – “Balance With Nature”

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed