De Scheppers Naam Betekent “Kom En Zie” (Voor Gevorderden)

musicDe Schepper is de eigenschap van schenking dat binnen in het gecorrigeerde verlangen van de mens geopenbaard wordt, binnen in zijn intentie om te schenken. Onze enige taak is om deze intentie om te schenken te ontwikkelen door ons met elkaar te verbinden. Dan, zullen we de Schepper onthullen – de eigenschap van schenking en liefde, die gevonden kan worden binnen deze verbinding.In Hebreeuws, wordt de Schepper Boreh genoemd, dat uit twee woorden bestaat, namelijk Bo en Reh – “kom” en “zie”. Wat betekent dit?

“Komen” betekent je verlangen te veranderen van ontvangst naar schenking. Dan worden het verlangen om te schenken dat je verworven hebt (ofwel het verlangen om te schenken omwille van het schenken, (Galgalta Einaim) en liefde (ontvangen om te schenken, AHP) je verworvenheid en de onthulling van de Schepper.

Om het anders te zeggen, is de Schepper de kracht die ons met elkaar verbindt. Daarom onthult de verbinding tussen ons in de Schepper aan ons. Als we ons met elkaar verbinden door wederzijdse liefde zullen we de kracht van schenking binnen ons voelen. Dit is de kracht van de Schepper, die tussen ons onthuld wordt.

De Schepper is de kracht die ons met elkaar verbindt. Het Hoogste Licht heeft ons de kracht gegeven om aan elkaar te schenken, en door het schenken aan elkaar en door deze Hoogste Kracht te leren kennen, verwerven we de Schepper. Op welke manier gebeurt dit?

Door aan elkaar te schenken, verwerven we de kracht van schenking en daarmee verwerven we de bron van de schenkende kracht, omdat het zijn hogere oorsprong omvat, Keter. Dit is hoe de Schepper in ons geopenbaard wordt, ofwel binnen in ons verlangen. Hij wordt geopenbaard in het hoogste deel van de Kli, wat de reden is dat de onthulling “de openbaring van boven” genoemd wordt. De openbaring vindt in Keter plaats, ten aanzien van het laagste deel van de Kli, Malchut.

Om deze reden, noemden de Kabbalisten Hem “Bo-Reh” – “Kom en zie”. Als men stijgt van beneden naar boven, door middel van het Gereflecteerde Licht, stijgt men van zijn natuur – “de wil om te ontvangen” naar de natuur van de Schepper – “schenking”. Men verwerft dan de complete tien Sefirot van het Directe Licht. Men verwerft de Scheppers houding ten aanzien van zichzelf en de Schepper Zelf – de oorsprong van alles.

Het blijkt dat er op onze eigen ziel na (die uit de tien Sefirot bestaat) er niets anders bestaat om te onthullen. Dit is alles wat geschapen werd, en men neemt de Schepper waar binnen in deze schepping.

Verwante Materialen:
Laitman.nl Artikel: Over Leven, Dood En De Ziel
Laitman.nl Artikel: De Manier Om De Schepper Te Onthullen Is Het Juiste VerlangenDesire
Laitman.nl Artikel: De Keus Voor De Juiste Omgeving Is Onze Enige Keus
Wat Gebeurt Er Als Je Over De Machsom Gaat?

Engelstalig:
Daily Lessons on Baal HaSulam’s “Introduction to Talmud Eser Sefirot:” Changing Your Nature – the Most Real-Life Drama You Can Experience  2-17-08

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed