De Religie Van De Toekomst Is De “Liefde Voor De Naaste”

Man, Woman and Divinity Between ThemEen vraag die ik heb ontvangen: Wat moet het verband zijn tussen de Joodse religie en de staat van Israël?

Mijn Antwoord: Er moet geen verband zitten tussen religie en de staat. Elke persoon moet het leven kunnen leiden waar hij voor kiest, zonder dat iets hem wordt opgelegd. Kabbalah zegt: “Er is geen dwang in spiritualiteit!”

Mensen moeten alleen worden beïnvloed door het juiste onderwijs. Natuurlijk moet het onderwijs is Israël volgens de Joodse traditie, Joodse cultuur en alles wat we van onze voorvaders ontvangen hebben, opgezet worden. Echter moet dit gedaan worden door middel van een vriendelijke, opvoeding in de geest van de tradities van de naties.

Door de verspreiding van Kabbalah, zal de religie van vandaag – een stel verplichte handelingen, de ware religie worden. Dit is wat Baal HaSulam in het artikel “De Essentie van Religie en Zijn Doel” beschrijft. Hoe zal dit gebeuren?

De Hoogste Kracht die tegenwoordig onthuld wordt, zal ons veranderen, en mensen zullen dan de Schepper beginnen te voelen en te begrijpen. Zijn openbaring zal de behoefte aan religieuze diensten van vandaag elimineren en de behoefte aan tussenpersonen tussen de mens en de Schepper, zoals religie en zijn leiders. Er staat geschreven “En de mensen zullen stoppen over de Schepper te onderwijzen, omdat een ieder Mij zal kennen, van de klein tot groot.”

De openbaring van de Schepper zal ieder het beginsel van de hele Thora laten zien: “Heb uw naaste lief als uzelf”, dat nu afwezig is, zelfs bij de religieuze mensen. Baal HaSulam schrijft in “De Generatie van de Toekomst“:

De religieuze (ethische) vorm, die het leven van alle naties bepaalt, moet eerst en voornaamst zijn vertegenwoordigers verplichten om deel te nemen aan de schenking aan de medemens volgens het principe “heb uw naaste lief als uzelf”. En dit zal het sociale bewustzijn zijn van alle naties… Echter, met deze uitzondering, zal iedere natie vrij zijn om zijn eigen religie en tradities te volgen, en geen naties mag zich bemoeien met de betrekkingen van de ander.

De wetenschap van Kabbalah legt uit dat het belangrijkste principe van de Thora, “Hebt uw naaste lief als uzelf”, betekent dat de eerbiediging van de Mitzvot (voorschriften) en de Thora de correctie van het egoïsme van de persoon betekent, waar iemand het niveau van liefde voor de naaste bereikt. Het is dus de correctie van iemands egoïstische verlangens van de mens, die de eerbiediging van de voorschriften genoemd wordt.

Als een persoon zich toewijdt aan zelfcorrectie met het doel om een houding van schenking aan de medemens te ontwikkelen, betekent dit dat hij alle regels uit de Thora naleeft. Dit is wat de grote wijze Rabbi Akiva gezegd heeft, toen hij gevraagd werd om de hele Thora uit te leggen terwijl hij figuurlijk “op een been stond”. Hij citeerde de algemene regel van de hele Thora: “Hebt uw naaste lief als uzelf”. Een andere wijze Hillel, die in de tijden van de Talmud geleefd had, het begin van de gewone jaartelling, stelt dit principe als “Doe een ander niet aan, wat je jezelf niet aangedaan wil hebben”.

Daarom zal het hele instituut van religie absoluut een grote verandering ondergaan, aangezien het deze principes niet ondersteunt.

Verwante Materialen:
Laitman.nl Artikel: In De Spirituele Wereld Leren Leven
Laitman.nl Artikel: Waarom Zijn De Meeste Israëliërs Tegen De Traditionele Gebruiken Van Hun Land?

Engelstalig:
Laitman.com Post: The True Meaning of “Observing Torah and Mitzvot”
Talk: “There is No Coercion in Spirituality”
Baal HaSulam Article: “A Speech for the Completion of The Zohar”

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed