Als Het Egoïsme Geen Grenzen Kent

dont-fighy-egoism-aloneEen vraag die ik ontvangen heb: Hoe is ons toenemende egoïsme verbonden aan de dingen die we dagelijks in het nieuws lezen: “vader verkracht dochter”, “docente misbruikt haar leerlingen”, etc?

Mijn Antwoord: Het nieuws vertelt ons alleen een klein deel over wat er echt aan de hand is. Heel veel wordt in stilte overgeslagen. Jarenlang zijn mensen naar me toe gekomen met hun persoonlijke problemen en ieder jaar zijn ze meer open over de dingen die ze vroeger niet eens over hun lippen konden krijgen. Ze hebben innerlijke impulsen, verlangens, gedachten, storingen en afwijkingen geopenbaard, die nog nooit op een zodanig grote schaal en in zodanige hoedanigheid geopenbaard waren.

Dit alles wordt veroorzaakt door ons immer groeiende, egoïstische verlangen om genot te ontvangen. Dit verlangen zal groter en groter worden, en hier kunnen we niets aan doen. Het enige wat we kunnen doen is we het beginnen te corrigeren.

We zien nu de hele “dichtheid” van ons egoïstische verlangen, dat ons van de Schepper afscheidt en ons neer drukt. Dit wordt genoemd de verergering van de ballingschap, verhulling of afgescheidenheid van de spiritualiteit. En het zal doorgaan totdat we zulke monsters worden, dat we onszelf niet eens uit zullen kunnen staan.

Dit kwaad moet onthuld worden door handelingen of door het besef van het egoïsme. Het laatste kan door middel van opvoeding en onderwijs gedaan worden. Een persoon kan alleen gecorrigeerd worden door het kwaad binnen in zichzelf te openbaren, door te voelen dat zijn egoïsme kwaad is, en schadelijk voor hem is. Alleen dan zal de persoon in staat zijn om het kwaad te corrigeren dat hij anderen toe brengt.

Verwante Materialen:
Laitman.nl Artikel: Ons Toenemende Egoïsme Is De Oorzaak Voor Al Ons Verdriet

Engelstalig:
Laitman.com Post: Hatred and Evil Are a Reflection of Our Inner State
Laitman.com Post: The Book of Zohar. Chapter “The Donkey Driver,” Part2
A Guide to the Hidden Wisdom of Kabbalah: “On the Desire-Sequence”
icon for podpress  “Kabbalah Revealed” Episode 4: The Force of Development and the Meaning of Suffering [25:04m]: | Download
icon for podpress  Lesson on Baal HaSulam Article: “Introduction to the Book The Tree of Life” [54:55m]:| Download

One Comment

  1. […] Materialen: Laitman.nl Artikel: Als Het Egoïsme Geen Grenzen Kent Laitman.nl Artikel: Hoe je het Licht […]

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed