Daily Archives: september 3, 2009

Algemene Opinie Moet Veranderd Worden Door Onderwijs Over Goedheid

drugsIn het Nieuws (vertaald van Novayagazeta.ru): Mensen een vroege en pijnlijke dood toewensen en zich verheugen als het eindelijk komt, wordt inmiddels een goede gedragsnorm in Rusland. Berichten over ernstige ziektes of plotselinge dood van anderen hebben tot gevolg dat de burgers vlagen van duivelse vreugde ervaren.

Respect voor de dood – het gemeenschappelijke einde voor iedereen, heeft oude oorsprong in veel beschavingen en is een sociaal consensus. Als de dood niet gerespecteerd wordt, geldt dit ook voor het leven. Rusland is hier tijdens de onderdrukking door Stalin door heen geweest, en de wereld heeft het tijdens het Fascisme meegemaakt. Maar met zulke symptomen is het vooruitzicht behoorlijk somber.

Mijn Commentaar: De enige manier om de publieke opinie te veranderen is door mensen te onderwijzen, door hen een uitleg te geven over de juiste relaties. Maar hoe? Door de massa media volledig te hervormen – door onderdrukking te elimineren en goedheid te introduceren. Dit is wat Kabbalah voorstelt. Mensen zijn net als kinderen: ze leren alleen via voorbeelden.

Verwante Materialen:
Laitman.nl Artikel: De Media Moeten Helpen Van Onze Wereld Een Groot Klaslokaal Te Maken
Laitman.nl Artikel: Crisis Of Niet, We Moeten Kabbalah Verspreiden
icon for podpress  De Wet van Noodzaak & Overdaad [2:08m]: Bekijken

Engelstalig:
Laitman.com Post: 7 Ways to Approach Globalization Correctly
Baal HaSulam Article: “Building the Future Society”

De Voorwaarden Voor Het Overleven Van Ondernemingen: Consumeer Niet Meer Dan Nodig Is

unattainability-in-the-mind-of-a-kabbalistEen vraag die ik ontvangen heb: Hoe kunnen ondernemingen overleven zonder winst te maken. Dit lijkt op Utopia?

Mijn Antwoord: De economische voorwaarde is heel eenvoudig: een onderneming zal economisch gezien overleven, als het erop gericht is om de hele samenleving maximaal te baten. Een supermarkt moet bijvoorbeeld producten verkopen tegen een prijs die alleen in zoverre verschilt van de groothandel prijzen, dat het nodig is om alle kosten van de onderneming te dekken.

De berekening wordt gemaakt om te garaderen dat iemand alleen zoveel consumeert als hij voor zijn bestaan nodig heeft, net als een cel of een orgaan in het lichaam, die deel uitmaken van het integrale mechanisme.

Daarom, is de winst die een onderneming maakt, alleen bedoeld om te garanderen dat de hele onderneming een normaal bestaan kan hebben. Alle winst die hier overheen gaat is schadelijk, net als een teveel aan voedsel schadelijk is voor het lichaam. Er hoort geen opeenstapeling te zijn van geld en geen extra inkomsten.

Uiteraard moet elke fabrikant een veilige marge inbouwen, ten aanzien van onvoorziene omstandigheden, gelijk aan hoe ons lichaam een reserve aan energie inbouwt, in het geval van ziekte. Dit is van belang om de fluctuaties te kunnen compenseren. Maar in het algemeen is dit hoe iedere onderneming zijn berekeningen vandaag de dag zou moeten maken.

Verwante Materialen:
Laitman.nl Artikel: De Reden Voor Ons Lijden En Het Alternatieve Pad
Laitman.nl Artikel: Japan’s Top Wetenschap Prijs Toegekend Aan Onderzoeker Bestempeld Als “Paniekzaaier” 40 Jaar Geleden

Engelstalig:
Talk: “The Reasons behind the Financial Crisis”
Baal HaSulam Article: “Building the Future Society”

De Mensheid Gaat Een Nieuw Stadium In

criticalEen vraag die ik ontvangen heb: Je met anderen willen verenigen wegens persoonlijk gewin, is een egoïstisch verlangen. Hoe verschilt dit van egoïstische liefde?

Mijn Antwoord: Het verschilt door iemands begrip van het feit dat we in een globale, onderling verbonden wereld leven, waarin iedereen van iedereen anders afhankelijk is, en dat wij allen binnen in een verenigd netwerk bestaan.

In het verleden, leefden we volgens de kapitalistische wet van winstoogmerk, waar iemands inkomen afhankelijk was op iemands vermogen om anderen te gebruiken, van ze te stelen en ze op andere manieren te bedriegen. Sommige van ons deden dit openlijk, terwijl anderen het onopvallend deden. Echter werkt deze wet niet meer. Nu moet je voor dezelfde mensen zorgen, die je in het verleden uitgebuit hebt. Je zult alleen opbrengst oogsten indien het met anderen ook goed gaat.

Het is niet makkelijk om te beseffen dat we allen in één boot zitten, en dat iedereen die op het individuele niveau de ander schaadt, in feite iedereen schaadt. Als we dit eenmaal beseft hebben, zullen we wederzijdse garantie binnengaan, ook al zal het nog steeds gebaseerd zijn op egoïstische berekeningen. Desondanks, zullen de mensen als ze zich met elkaar verenigen, ook al is het op een egoïstische manier, de invloed van de spirituele kracht (het Licht) beginnen te voelen, binnen in deze onvrijwillige verbinding.

Ze zullen dan beginnen te beseffen dat deze vereniging iets hogers bevat, dan de materiële voordelen die zij nastreven – en dan zullen de mensen deze hogere vervulling nastreven.

Verwante Materialen (Engelstalig):
Kabbalah Today Article: Globalization 101

De Wens Om Te Ontvangen Bestaat Uit De Schaduw Van Het Hoogste Licht

Nirvana and Games with the Leviathan Are Ahead of Us!Vragen die ik ontvangen heb over de wens om te ontvangen, wortels en takken en Ramchal:

Vraag: Waar is de wens om te ontvangen op gebaseerd? Waar bestaat de wens om te ontvangen uit?

Mijn Antwoord: Uit de schaduw van het Hoogste Licht.

Vraag: Zijn de wortels en de takken in Kabbalah zoiets als een weerspiegeling van een boom in het water? Alles is tegenovergesteld weerspiegeld, precies als de bron, maar gemaakt uit een ander “materiaal”?

Mijn Antwoord: Dit klopt helemaal. Het verschil is het materiaal – of het de wens om te geven is, of de wens om te ontvangen.

Vraag: Wat denkt u over Ramchal? Hij wordt op de website niet genoemd.

Mijn Antwoord: Ik heb hem meer dan een keer genoemd. Ik heb zijn werk alleen en samen met mijn leraar Rabash bestudeerd.

Verwante Materialen:
Laitman.nl Artikel: De Formule Voor Succes: Zorg Voor Je Behoeften En Al Je Relaties Met De Hele Wereld
Laitman.nl Artikel: Het Hele Universum Is Eén Materiaal (Of Eén Deken, Volgens Dustin Hoffman)
Laitman.nl Artikel: Hoe Zal De Toekomstige Generatie Er Uit Zien?
icon for podpress  De Ontwikkeling van het Verlangen in een Mens [5:44m]: Bekijken

Engelstalig:
Baal HaSulam Article: “The Teaching of Kabbalah and Its Essence”