We Zijn Allen Onderworpen Aan De Natuurwet Van Balans En Comfortabel Bestaan

how-do-you-fight-group-lazinessWe streven in elk opzicht naar balans toe, zij het bewust of onbewust. Dit is hoe we ons verhouden tot alles om ons heen. We voelen ons alleen op ons gemak, als alles om ons heen in balans is. Elk moment, is alles wat we verlangen om balans te verwerven met alle krachten die ons beïnvloeden. Ons enige streven is om ze alle onschadelijk te maken.

Vraag: Is dit streven naar balans goed of slecht?

Mijn Antwoord: Het is niet goed en het is ook niet slecht. Het is een natuurwet die we alle volgen, of het nu bewust of onbewust is. Echter door van de onbewuste naar de bewuste manier over te gaan, onthult de persoon de krachten die hem beïnvloeden, waar onder de hoofdkracht – de Schepper. En dit is hoe men het absolute comfort verwerft.

Vraag: Dus waarom bereiken we de balans niet, ook al streven we er constant naar?

Mijn Antwoord: In het leven, is de regel dat elke keer als ik balans wens te bereiken, ik nog een groter niveau van onbalans bereik. Een persoon die honderd gram wil, begint twee honderd gram te willen, zodra hij deze honderd gram verkrijgt, en daarna verlangt hij meteen naar vier honderd gram. Om deze reden bereikt hij nooit balans en voelt altijd het gebrek. De krachten van aantrekken en afstoten zijn nooit in balans.

Deze wet bestuurt ons leven. Laten we bijvoorbeeld naar een ziekte kijken. Laten we zeggen dat ik hoge bloeddruk heb. Wat betekent dit? Het betekent dat mijn innerlijke systeem niet in staat is om balans te behouden met de druk van buiten af. Om deze reden moet ik een medicijn te doen die het uit zal balanceren.

We worden onder druk gezet door een antenne die tachtig kilometers hoog is, en er liggen tonnen druk op ons. Maar hetzelfde soort kracht bestaat binnen ons in, waarmee het in balans komt. Anders zouden we verpletterd worden. Dit is hoe alles in de Natuur, op al zijn niveaus met elkaar in balans gebracht wordt. En als u een onbalans ziet, openbaar je de stappen die nodig zijn om de balans te bereiken.

Uit de les over Baal HaSulam’s artikel “De Vrijheid” op 06.03.2009.

icon for podpress  Watch the Lesson, “The Freedom” [55:51m]: | Download
icon for podpress  Listen to the Lesson, “The Freedom” [55:51m]: | Download

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed