We Stijgen Op Een Roltrap Door De Stappen Van De Werelden

escalatorTegenwoordig begint de wereld van beneden naar boven toe te stijgen. De eerste teken van deze stijging is de onthulling van de verbinding tussen ons – de globalisering en integratie die nu duidelijk worden in onze wereld. Met elke dag die voorbij gaat, zal deze verbinding duidelijker worden, verder duidelijker onthuld, aangezien het proces gebeurt of we het willen of niet.

Het is alsof we op een roltrap staan, en door de niveaus van de werelden heen gaan. Op elk nieuw niveau, wordt een nieuw beeld aan ons duidelijk. De roltrap beweegt nu met de snelheid die genoemd wordt “op zijn tijd” (Beito). En ook al lijkt het alsof de veranderingen in de wereld extreem snel plaats vinden, is dit in feite slechts het begin.

Tot nu toe steeg de wereld niet; het veranderde louter binnen het raamwerk van ons egoïsme, die van de ene naar de andere generatie toe nam. Nu zien we echter dat ons egoïsme meer onderling verbonden wordt – we zien reeds een systeem van egoïstische verbindingen tussen alle mensen in de wereld. Echter we zijn nog niet volkomen bewust van deze verbinding. En in feiten, zullen we er achter komen dat we niet in staat zijn om verbonden te zijn met elkaar – dit is waar voor ons. Dit is hoe de spirituele wereld onthuld wordt aan de menselijke wezens.

We moeten begrijpen dat de spirituele wereld, die nu geopenbaard wordt, ons allen verbindt. Met elke dag die voorbij gaat, wordt het meer benadrukt en dreigend, aangezien we er niet mee overeenkomen. Onze incongruentie met de spirituele wereld zal alleen blijven toenemen, tot de druk van groot lijden ons dwingt om onszelf in harmonie ermee te brengen.

Kabbalisten hebben geprobeerd om over deze processen te vertellen zodat we de “stappen” zouden zien, volgens welke we nu opklimmen, net als op een roltrap, naar de volgende dimensie: de Hoogste Wereld. We hebben geen andere keus – we staan reeds op de roltrap.

Verwante Materialen:
Laitman.com Post: We Are the Pioneers!
TV Program: “Ask the Kabbalist (March 20, 2008)”
Shamati #50: “Two States”
Baal HaSulam: “Introduction to The Book of Zohar”, Item 16
icon for podpress  Ontwikkeling van de Verlangens van de Mens

One Comment

  1. […] Materialen: Laitman.nl Artikel: We Stijgen Op Een Roltrap Door De Stappen Van De Werelden Laitman.nl Artikel: We Kunnen Ons Ontwikkelen Zonder Het Lijden Af Te […]

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed