Nieuwe Studie Wijst Uit Dat De Hersenen In Een Chaos Toestand Ontwikkelen

rav-arvutIn het Nieuws (van University of Cambridge): De menselijke hersenen leven “op het randje van chaos“, op een cruciaal punt tussen willekeur en orde. Het opereert wellicht in een zelf georganiseerde kritieke toestand – de hersenen kunnen zichzelf spontaan organiseren op een punt op het randje van chaos tussen orde en willekeur. Dit punt op het randje van chaos maakt het voor neuronen mogelijk om snel heen en weer te springen tussen verschillende toestanden, waarbij deze de mogelijkheid krijgen om gedrag naar behoefte te veranderen, waarbij de mens toegestaan wordt om snel te reageren op zijn omgeving.

Wegens deze karakteristieken, is zelfgeorganiseerde kritieke toestand intuïtief aantrekkelijk als een model voor de hersenfuncties zoals waarneming en handeling, omdat het ons toestaat om snel tussen de mentale toestanden te verwisselen om op de veranderende omgevingomstandigheden te reageren.

Mijn Commentaar: Als een persoon zich op het spirituele pad bevindt, zijn deze staten bijzonder zichtbaar: men gaat voortdurend van chaos, en onzekerheid naar helderheid en zelfvertrouwen.
In het Hebreeuws komt het woord voor avond – Erev, van het werkwoord Learvev – om te vermengen. Dus als men zich in een toestand bevindt die “avond” genoemd wordt, wordt de helderheid dat men voelt onzekerheid, verwarring en vervolgens een volledig gebrek aan begrip, wat de staat “nacht” genoemd wordt. Dit is precies de staat als de persoon zich innerlijk aan het voorbereiden is op nieuwe mogelijkheden en nieuwe verworvenheden. Het is gelijk aan wanneer ons fysieke lichaam rust voor een nieuwe werkdag.

In het Aramees, dat tegenovergesteld is aan het Hebreeuws, komt het woord voor nacht “Orta“, van het Hebreeuwse woord Ohr – licht. Dit laat zien hoe de “nacht” tevens het licht is, maar zijn licht is tegenovergesteld aan het Licht van de dag. Om deze reden, zijn de toestanden van verwarring, chaos en onzekerheid nodig voor een persoon om de informatie systematisch te ordenen en een dieper besef ervan te verkrijgen.

Verwante Materialen:
Laitman.com Post: External Manifestations of Spiritual Experiences Versus Their Inner Essence
Laitman.com Post: Groping in the Dark to Find the Spiritual Sense
Laitman.com Post: Get Through the Night, and Welcome the Dawn
Shamati #16: “What Is the Day of the Lord and the Night of the Lord in the Work”
icon for podpress  Kabbalah Revealed” Episode 14: Revelation and Concealment [24:38m]: | Download

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed