Iedereen Die Naar De Schepper Streeft Kan Een Ziel Krijgen

laitman_2009-03_8166Een vraag die ik ontvangen heb: Kan een persoon die niet Joods is een ziel verkrijgen? Volgens de Kabbalisten zoals Rabbi Chiya, kan een ziel (Neshama) alleen verkregen worden door een persoon die de Thora eerbieidigt.

Mijn Antwoord: Uiteraard heeft Rabbi Chiya gelijk. Elke persoon die naar de Schepper streeft wordt Israël genoemd. Elke persoon die zijn egoïsme corrigeert volgens de voorwaarde “ik heb het egoïsme geschapen en de Thora voor zijn correctie” wordt beschouwd als een persoon die de Thora en de 613 geboden eerbiedigt. Hij corrigeert de 613 verlangens van de ziel. Hij ontvangt dan het Hoogste Licht, de openbaring van de Schepper binnen in zijn gecorrigeerde verlangens genoemd de ziel.

Verwante Materialen:
Laitman.com Post: Everyone Is Jewish
Laitman.com Post: Anyone Who Aspires to the Creator Can Become Israel
Lesson on Article: “One Law”
Baal HaSulam Article: “The Teaching of the Kabbalah and Its Essence”

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed